XXVI Bendruomenės diena


Kviečiame visus Antano Smetonos gimnazijos esamus ir buvusius narius į kasmetinę Bendruomenės dieną „Mes ieškome labai aukštų kalnų…“