Visuomenės sveikatos specialistė


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Aistė Morkūnienė

 • Tvarko medicininius dokumentus.
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams, savivaldybei.
 • Bendradarbiauja su asmens ir sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis.
 • Remiantis informacija apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, teikia konsultaciją komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes.
 • Prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdama į jų sveikatos būklę.

Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokiniams, jų tėvams pagrindus:

 • ugdo asmens higienos įgūdžius.
 • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus.
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas.
 • skatiną sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • dalyvauja organizuojant priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
 • rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje.

Darbo laikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
– – – 8.00 – 14.30 8.00 – 14.30 8.00 – 14.30 – – –

Išskyrus ketvirtą mėnesio ketvirtadienį.