Vaiko gerovės komisija


Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkas – Asta Lūžaitė, direktorės pavaduotoja ugdymui,fizinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Sekretorė – Inga Vedegienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Nariai:

Agnė Armonė, psichologė;

Aistė Morkūnienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Alvydas Pakeltis, matematikos mokytojas metodininkas;

Inga Zaikinienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;

Giedrė Vaitauskienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Rasa Jakeliūnienė, muzikos vyresnioji mokytoja.

VGK veiklos planas 2021-2022 m.m.

Smurto prevencija

reagavimo-i-patycias-schema

priedas-nr-2

Pagalba el.paštu

Kauno A. Smetonos lankomumo tvarkos aprašas 2019