Ugdymo bazė


42 mokomųjų dalykų kabinetai

Lietuvių kalbos

lietuviu_k

Matematikos

mahe matematikos2

Biologijos

bio

Technologijų 

darbu_1

Chemijos

chemijos_1

Geografijos

_MG_1031 geo_1

Fizikos

fizik

Anglų k.

matematikos

Istorijos

_MG_1046

Kompiuterių klasės – Mokyklos kompiuterių tinklo schema

Mokyklos kompiuterių tinklo schema

info

Pirmoji kompiuterių klasė

info1

1 video salė

video sale_1

Biblioteka – informacinis centras

bib biblioteka_1

Skaitykla

biblioteka

Informacijos centrą prižiūri bibliotekos vedėja Birutė Babinskienė.

Tai mokinių ir mokytojų partneris, pasiruošęs keistis, padedantis profesiniam ir dvasiniam augimui, tai svarbi mokymui erdvė ir šaltinis. Čia sudaromos sąlygos naudotis informacija ir savarankiškai mokytis. Bibliotekos veikla nukreipia informacijos vartotojo tobulėjimo linkme.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos biblioteka – informacijos centras, kaip ir mokykla, įsikūrė 1986 metais. Bibliotekai – informacijos centrui priklauso šios patalpos:

kompiuterizuota skaitykla (45m2)
atviras knygų fondas (50m2)
skaitykla (50m2)
vadovėlių saugykla.

Bibliotekos dokumentų fondą 2009 sausio 1 dieną sudarė 13830 egzemplioriai 6073 pavadinimų leidinių. 28505 egzemplioriai vadovėlių.

Bibliotekos dokumentų pasiskirstymas pagal turinį:
UDK pagrindiniai skyriai: Egzempliorių skaičius, vnt
0 Bendrasis skyrius 267
1 Filosofija. Psichologija. 318
2 Religija. Teologija. 90
3 Visuomenės mokslai 991
5 Gamtos mokslai. Matematika 1251
6.1 Medicina 136
62, 620, 621 – 629,
64 – 69 Technika
329
63 Žemės ūkis 53
7 Menas 538
7.9 Fizinė kultūra ir sportas 77
80 Kalbotyra. Kalbos mokslai 2159
82.09 Literatūros mokslas 625
82 Grožinė literatūra 5976
9 Istorija 860
91 Geografija 160
Iš viso: 13830

spinta

Bibliotekos fondo dokumentų pasiskirstymas pagal kalbas

Kalba Egzempliorių skaičius
Lietuvių kalba 11982
Anglų kalba 908
Rusų kalba 343
Kitos (vokiečių, prancūzų, lenkų) 597