Tėvų apeliavimo teisės


Tėvų apeliavimo teisės

Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją gimnazijos direktorei raštu.
Tėvų apeliacija registruojama gimnazijos raštinėje.
Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.