Teikiama pagalba elektroniniu paštu


Kauno Antano Smetonos gimnazijoje mokytojams, mokiniams bei jų tėvams yra teikiama pagalba ir elektroniniu paštu (pagalba@asmetona.kaunas.lm.lt). Šio elektroninio pašto tikslas yra sukurti elektroninį įrankį, leidžiantį greitai, paprastai ir saugiai gimnazijos bendruomenės nariams pranešti apie įtariamas arba įvykusias patyčias, apie sunkumus su kuriais susiduriate patys, ar matote, kad kažkam yra reikalinga pagalba, kurią galėtų suteikti gimnazijos pagalbos vaikui specialistai (Vaiko gerovės komisijos nariai, socialinė pedagogė bei psichologė).

Elektroniniame laiške reikėtų pateikti informaciją apie problemą ir nurodyti asmenį, kuriam yra reikalinga pagalba.