Taikomos aplinkos


Taikomos aplinkos bendravimui  (pokalbiams, konferencijoms) Taikomos aplinkos mokymui (mokomosios medžiagos laikymui ir kt.) Interaktyvioms užduotims Įvertinimams ir bendravimui su tėvais Techninėms instrukcijoms
Messenger, Skype, Zoom Moodle   Eduka.lt Egzaminatorius.lt,  kitas mokytojų pasirinktas priemones E-dienynas ,,Mano dienynas“ E-dienynas ,,Mano dienynas“, www.asmetonosgimnazija.lt