Psichologė


Gimnazijos psichologė Karolina Marija Grigaitienė (203 A kab.)

Darbo valandos:

Pirmadienis  9:00 – 14:00

Antradienis  9:00 – 14:00

Trečiadienis  9:00 – 14:00

Ketvirtadienis 9:00 – 14:00

Penktadienis 9:00 – 14:00

 

Jeigu norėtumėte susitarti dėl konsultacijos ar tiesiog turite klausimų, užeikite į psichologės kabinetą, taip pat galite parašyti el. paštu k.m.grigaitiene@gmail.com

 

Mokiniai gali kreiptis į psichologę, kai:

 • nesutaria su draugais;
 • pykstasi su tėvais ar mokytojais;
 • jeigu iškyla sunkumų moksluose;
 • aplankė liūdesys ar nerimas;
 • Tau yra sunku;
 • jautiesi vienišas/-a;
 • nori geriau pažinti save, abejoji dėl savo gebėjimų ar talentų;
 • sunku apsispręsti, kur stoti mokytis ar kokia profesija galėtų Tau tikti;
 • norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti ar tiesiog pabūti.

 

Turėti psichologinių ir kitokių problemų yra normalu. Neprotinga užsimerkti prieš jas, bandyti apsimesti, jog „viskas gerai“. Jei gražiai apsirengsime, pasidažysime ir bandysime šypsotis kitiems, tai padės labai trumpai, o gal ir visai nepadės. Psichologas gali būti pagalbininkas, kaip priimti sunkumus ar rūpesčius, ir toliau gyventi ramiai bei optimistiškai.

 

Mokyklos psichologė teikia pagalbą mokiniams,  jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei pedagogams:

 • įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais ir mokytojais;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, tėvus, pedagogus;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais bei padeda nustatyti asmeninius gebėjimus ir profesinius polinkius;
 • šviečia tėvus, pedagogus ir kitus su vaiko ugdymu susijusius asmenis aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (pvz.: adaptacijos, patyčių paplitimo);
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, kurti palankesnį mokyklos/klasės mikroklimatą (pvz.: patyčių ir smurto prevencija).