Projektų istorija


Tarptautinis projektas ELOS (KTU Edukologijos institutas ir ŠMM) (vykdomas nuo 2005 m.).
Tarptautinis projektas ,,Užsienio kalbos ir dalyko integruotas ugdymas (-is).
Tarptautinis projektas „EMILE klasė“ (prancūzų kalbos ir dalyko integruotas ugdymas (-is)).
Tarptautinis projektas „Tarpkultūrinis dialogas. Skirtingos kultūros – vienas pasaulis“ (iniciatorius asociacija AIESEC Lietuva Kauno filialas).
Respublikinis projektas „Drąsinkime ateitį“
Respublikinis projektas ,,Besimokančių mokyklų tinklai“.
Respublikinis pilietinio ir tautinio ugdymo projektas.
Sveikos gyvensenos mokyklose užtikrinimo priemonių įgyvendinimo programa.
Mokyklų tobulinimo programos plius projektai „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“, „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“.
Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“

2008 -2009 m. m.

Tarptautinis projektas ELOS (KTU Edukologijos institutas ir ŠMM) (vykdomas nuo 2005 m.).
Tarptautinis projektas ,,Užsienio kalbos ir dalyko integruotas ugdymas (-is).
Tarptautinis projektas ,,Vieningi įvairovėje“.
Respublikinis projektas ,,Drąsinkime ateitį“.
Respublikinis projektas ,,Besimokančių mokyklų tinklai“.
Respublikinis pilietinio ir tautinio ugdymo projektas.

2007 -2008 m. m.

Tarptautinis projektas ELOS (KTU Edukologijos institutas ir ŠMM) (vykdomas nuo 2005 m.).
Tarptautinis projektas ,,Užsienio kalbos ir dalyko integruotas ugdymas (-is).
Tarptautinis projektas ,,Vieningi įvairovėje“.
Respublikinis projektas ,,Drąsinkime ateitį“.
Respublikinis projektas ,,Besimokančių mokyklų tinklai“.
Respublikinis gabių vaikų ir jaunimo ugdymo projektas.
Respublikinis pilietinio ir tautinio ugdymo projektas.

2006-2007 m.m.

Tarptautinis projektas ELOS (KTU Edukologijos institutas ir ŠMM) (vykdomas 2005-2008 m.).
Norvegijos ir Lietuvos projektas „Besimokančiųjų organizacijų valdymas“.
Tarptautinis projektas „Anglų kalbos ir dalyko integruotas mokymas (-sis)“.
Respublikinis projektas „Drąsinkime ateitį“.
ŠMM respublikinis projektas „Besimokančių mokyklų tinklai“.
Mainų projektas su Grenoblio ITEC–BOIC–FLEURY licejumi.

2005-2006 m.m.

Tarptautinis projektas ELOS (KTU Edukologijos institutas) (vykdomas 2005-2008 m.).
Tarptautinis projektas „Pasaulio gelbejimo misija“ (vykdomas nuo 1996 m.).
Tarptautinis projektas „Pavasaris Europoje“.
Respublikinis projektas „Drąsinkime ateitį“.
Tarptautinis tarpmokyklinis bendradarbiavimo projektas „Pažinkime Europą keliaudami“.
Respublikinis projektas „Besimokančių mokyklų kūrimas“.
Tarptautinis projektas „Anglų kalbos ir dalyko integruotas mokymas (-sis)“.

2004-2005 m.m.

Comenius sklaidos projektas „Proteachers Comenius 1 projektu poveikis mokytoju profesinei kompetencijai“ (vyksta nuo 2005 m.).
Socrates Comenius inicijuotas tarptautinis projektas „Mokyklu tobulinimas“ (vyksta nuo 2005 m.).
Socrates Comenius inicijuotas tarptautinis kalbinis projektas (anglu kalba vykdomas nuo 2005 m.).
Tarptautinis konkursas – projektas „Aliante 2005“ (vyksta nuo 2005 m.).
Tarptautinis projektas „Pasaulio gelbejimo misija“ (vyksta nuo 1996 m.).
Tarptautinis projektas „Anglų kalbos ir dalyko integruotas mokymas (-sis)“.
Tarptautinis projektas „Pavasaris Europoje“.

2003-2004 m.m.

Tarptautinis projektas „Bendros šaknys – bendra Europa“ (vykdytas iki 2004 m. pabaigos).
Tarptautinis projektas „Pavasaris Europoje“.
Tarptautinis projektas „Pasaulio gelbejimo misija“.
Respublikinis projektas „Europos dienos turas per Lietuva“.
Respublikinis projektas „Saugi mokykla“ (vykdytas 2003-2004 m.m.).
Respublikinis projektas „Mokykla – energija – ateitis“ {vykdytas iki 2003 12 01}.
Respublikinis projektas „Kauno miesto ekologines problemos“ (vykdytas 2003-2004 m.m.).
Eksperimentas „Vanduo“ (vykdytas 2003 m.).