Prezidento Antano Smetonos 76-ųjų mirties metinių minėjimas


2020 m. sausio 9 d. 12.00 val. Istorinės Prezidentūros kiemelyje Kauno Antano Smetonos gimnazijos bendruomenė minės pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos  mirties metines.