Pedagogai


Eil. Nr. Vardas Pavardė Kvalifikacinė kategorija Pareigos El. paštas Telefono nr.
1 Irena Adomaitytė Vokiečių k. VM 4 B klasės auklėtoja, vokiečių kalbos mokytoja, karjeros konsultantė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
2 Violeta Balčiūnienė Gimnazijos direktorė, rusų k. MM, I vadybinė kategorija Gimnazijos direktorė, rusų kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
3 Vilija Banaitienė Informacinių technologijų MM Informacinių technologijų mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311983
4 Gitana Barauskė Chemijos MM Chemijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311984
5 Rūta Barkauskaitė Istorijos MM Istorijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
6 Diana Cekanauskienė Tikybos VM Tikybos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
7 Zita Černiauskaitė Chemijos MM Chemijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311981
8 Birutė Damijonaitienė Chemijos MM 2A klasės auklėtoja, chemijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
9 Romualdas Freitakas Istorijos MM 2B klasės auklėtojas, istorijos mokytojas, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
10 Laima Gečiauskienė Etikos MM Direktorės pavaduotoja ugdymui, vaiko gerovės komisijos pirmininkė, gimnazijos tarybos narė, 4A klasės auklėtoja, etikos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
11 Vilija Grežeckienė Matematikos ME 4B klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja, vaiko gerovės komisijos narė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
12 Karolina Marija Grigaitienė Psichologė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
13 Rasa Jakeliūnienė Muzikos VM Neformalaus švietimo mokytoja, muzikos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
14 Zita Jašinskienė Biologijos VM Biologijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
15 Eglė Aušrinė Juočienė Rusų k. MM 3A klasės auklėtoja, rusų kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
16 Nijolė Kadziauskienė Dailės MM Dailės ir technologijų mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
17 Gražina Kaštalianovienė Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
18 Lolita Leonavičienė rusų k. MM Rusų kalbos mokytoja, gimnazijos tarybos narė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
19 Asta Lūžaitė Kūno kultūros MM 4C klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja, menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, vaiko gerovės komisijos narė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
20 Rita Marčiulynienė Informacinių technologijų MM Informacinių technologijų mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
21 Aušra Narbutienė Ekonomikos VM Ekonomikos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
22 Laima Narkevičienė Lietuvių kalbos MM lietuvių kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
23 Alvydas Pakeltis Matematikos MM Vaiko gerovės komisijos narys, matematikos mokytojas gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
24 Berta Petraškaitė Šokio būrelio vadovė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
25 Edita Pocienė Fizikos VM 1A klasės auklėtoja, fizikos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
26 Gintautė Rakauskienė Geografijos ME Geografijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
27 Giedrė Saladžiuvienė Lietuvių kalbos MM Lietuvių kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
28 Rūta Šmulkštienė Prancūzų k. mokytoja Prancūzų kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
29 Gintaras Špokas Technologijų VM 2C klasės auklėtojas, Technologijų mokytojas gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
30 Asta Švarplienė Matematikos MM, II vadybinė kategorija Direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
31 Jolanta Tamošiūnienė Anglų k. MM Anglų kalbos mokytoja, 1C klasės auklėtoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
32 Irena Telšinskaitė Lietuvių k. VM Lietuvių k. ir literatūros mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311982
33 Giedrė Vaitauskienė Kūno kultūros MM 3B klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja, vaiko gerovės komisijos narė, gimnazijos tarybos narė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
34 Inga Vedegienė Anglų k. MM Anglų kalbos mokytoja, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, vaiko gerovės komisijos sekretorė, 1B klasės auklėtoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
35 Jurgita Vetrenkienė Socialinė pedagogė MM Socialinė pedagogė, vaiko gerovės komisijos narė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
36 Rasita Viščiuvienė Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos mokytoja, mokytojų tarybos sekretorė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
37 Vida Vrubliauskienė Anglų k. ME Anglų k. mokytoja 3D kl. Auklėtoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311985
38 Inga Zaikinienė Anglų k. VM Anglų kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
39 Idolda Zakarauskienė Istorijos ME Istorijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
40 Rimantas Zavackas Anglų k. MM 3C klasės auklėtojas, anglų kalbos mokytojas gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980