Pedagogai


Eil. Nr. Vardas Pavardė Kvalifikacinė kategorija Pareigos El. paštas Telefono nr.
1 Irena Adomaitytė Vokiečių k. VM Vokiečių kalbos mokytoja, karjeros konsultantė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
2 Violeta Balčiūnienė Gimnazijos direktorė, rusų k. MM, I vadybinė kategorija Gimnazijos direktorė, rusų kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
3 Vilija Banaitienė Informacinių technologijų MM Informacinių technologijų mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311983
4 Gitana Barauskė Chemijos MM Chemijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311984
5 Rūta Barkauskaitė Istorijos MM Istorijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
6 Diana Cekanauskienė Tikybos VM Tikybos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
7 Zita Černiauskaitė Chemijos MM Chemijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311981
8 Birutė Damijonaitienė Chemijos MM 3A klasės auklėtoja, chemijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
9 Romualdas Freitakas Istorijos MM 3B klasės auklėtojas, istorijos mokytojas, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
10 Agnė Armonėpsichologė, vaiko gerovės komisijos narė (8 37) 311980
11 Vilija Grežeckienė Matematikos ME Gimnazijos tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
12 Karolina Marija Grigaitienė Psichologė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
13 Rasa Jakeliūnienė Muzikos VM Neformalaus švietimo mokytoja, muzikos mokytoja, vaiko gerovės komisijos narė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
14 Zita Jašinskienė Biologijos VM 1 B klasės auklėtoja, biologijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
15 Eglė Aušrinė Juočienė Rusų k. MM 4A klasės auklėtoja, rusų kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
16 Nijolė Kadziauskienė Dailės MM Dailės ir technologijų mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
17 Gražina Kaštalianovienė Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos mokytoja, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
18 Lolita Leonavičienė rusų k. MM Rusų kalbos mokytoja, gimnazijos tarybos narė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
19 Asta Lūžaitė Kūno kultūros MM Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 1A klasės auklėtoja, vaiko gerovės komisijos pirmininkė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
20 Rita Marčiulynienė Informacinių technologijų MM Informacinių technologijų mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
21 Aušra Narbutienė Ekonomikos VM Ekonomikos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
22 Laima Narkevičienė Lietuvių kalbos MM Lietuvių kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
23 Alvydas Pakeltis Matematikos MM Vaiko gerovės komisijos narys, matematikos mokytojas gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
24 Edita Pocienė Fizikos VM 2A klasės auklėtoja, fizikos mokytoja, tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
25 Gintautė Rakauskienė Geografijos ME 3A klasės auklėtoja, geografijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
26 Giedrė Saladžiuvienė Lietuvių kalbos MM Lietuvių kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
27 Rūta Šmulkštienė Prancūzų k. mokytoja Prancūzų kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
28 Gintaras Špokas Technologijų VM Technologijų mokytojas gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
29 Asta Švarplienė Matematikos MM, II vadybinė kategorija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
30 Jolanta Tamošiūnienė Anglų k. MM 2C klasės auklėtoja, anglų kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
31 Irena Telšinskaitė Lietuvių k. VM Lietuvių k. ir literatūros mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311982
32 Giedrė Vaitauskienė Kūno kultūros MM 4B klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja, vaiko gerovės komisijos narė, gimnazijos tarybos narė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
33 Inga Vedegienė Anglų k. MM 2B klasės auklėtoja, anglų kalbos mokytoja, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
34 Jurgita Vetrenkienė Socialinė pedagogė MM Socialinė pedagogė, vaiko gerovės komisijos narė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
35 Rasita Viščiuvienė Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos mokytoja, mokytojų tarybos sekretorė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
36 Vida Vrubliauskienė Anglų k. ME Anglų k. mokytoja 3D kl. Auklėtoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311985
37 Inga Zaikinienė Anglų k. VM Anglų kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
38 Idolda Zakarauskienė Istorijos ME Istorijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
39 Rimantas Zavackas Anglų k. MM 3C klasės auklėtojas, anglų kalbos mokytojas gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980