Pedagogai


Vardas Pavardė Kvalifikacinė kategorija Pareigos El. paštas Telefono nr.
Irena Adomaitytė Vokiečių k. VM Vokiečių kalbos mokytoja, karjeros konsultantė irena.adomaityte@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Vilija Banaitienė Informacinių technologijų MM Informacinių technologijų mokytoja vilija.banaitiene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Gitana Barauskė Chemijos MM Chemijos mokytoja gitana.barauske@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Rūta Barkauskaitė Istorijos MM Istorijos mokytoja, 1A klasės auklėtoja ruta.barkauskaite@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Diana Cekanauskienė Tikybos MM Tikybos mokytoja diana.cekanauskiene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Zita Černiauskaitė Chemijos MM Chemijos mokytoja zita.cerniauskaite@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Birutė Damijonaitienė Chemijos MM 4A klasės auklėtoja, chemijos mokytoja bitute.damijonaitiene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Romualdas Freitakas Istorijos MM 4B klasės auklėtojas, istorijos mokytojas, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas romualdas.freitakas@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Agnė Armonė psichologė, vaiko gerovės komisijos narė agne.armone@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Vilija Grežeckienė Matematikos ME Gimnazijos tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja vilija.grezeckiene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Karolina Marija Grigaitienė Psichologė gimnazija@smetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
Rasa Jakeliūnienė Muzikos VM Neformalaus švietimo mokytoja, muzikos mokytoja, vaiko gerovės komisijos narė rasa.jakeliuniene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Zita Jašinskienė Biologijos VM 2B klasės auklėtoja, biologijos mokytoja zita.jasinskiene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Eglė Aušrinė Juočienė Rusų k. MM 1B klasės auklėtoja, rusų kalbos mokytoja egle.juociene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Nijolė Kadziauskienė Dailės MM, technologijų M Dailės ir technologijų mokytoja nijole.kadziauskiene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Gražina Kaštalianovienė Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė grazina.kastalioviene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Lolita Leonavičienė Rusų k. MM Rusų kalbos mokytoja, gimnazijos tarybos narė lolita.leonaviciene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Asta Lūžaitė Kūno kultūros MM Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 2A klasės auklėtoja, vaiko gerovės komisijos pirmininkė, fizinio ugdymo mokytoja asta.luzaite@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Rita Marčiulynienė Informacinių technologijų M Informacinių technologijų mokytoja rita.marciulyniene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Aušra Narbutienė Ekonomikos VM Ekonomikos mokytoja ausra.narbutiene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Laima Narkevičienė Lietuvių kalbos MM Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja laima.narkeviciene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Alvydas Pakeltis Matematikos MM Vaiko gerovės komisijos narys, matematikos mokytojas alvydas.pakeltis@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Edita Pocienė Fizikos VM 3A klasės auklėtoja, fizikos mokytoja, tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė edita.pociene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Gintautė Rakauskienė Geografijos ME 4A klasės auklėtoja, geografijos mokytoja gintaute.rakauskiene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Giedrė Saladžiuvienė Lietuvių kalbos MM Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja giedre.saladziuviene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Rūta Šmulkštienė Prancūzų k. mokytoja Prancūzų kalbos mokytoja gimnazija@smetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
Asta Švarplienė Matematikos MM, II vadybinė kategorija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja asta.svarpliene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Jolanta Tamošiūnienė Anglų k. MM 3C klasės auklėtoja, anglų kalbos mokytoja jolanta.tamosiuniene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Irma Telšinskaitė Lietuvių k. VM Lietuvių k. ir literatūros mokytoja irma.telsinskaite@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Giedrė Vaitauskienė Kūno kultūros MM Fizinio ugdymo mokytoja, vaiko gerovės komisijos narė, gimnazijos tarybos narė giedre.vaitauskiene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Inga Vedegienė Anglų k. MM 3B klasės auklėtoja, anglų kalbos mokytoja, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė inga.vedegiene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Jurgita Vetrenkienė Socialinė pedagogė MM Socialinė pedagogė, vaiko gerovės komisijos narė gimnazija@smetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
Rasita Viščiuvienė Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, mokytojų tarybos sekretorė rasita.visciuviene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Birutė Kavaliauskienė Matematikos MM Matematikos mokytoja birute.kavaliauskiene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Inga Zaikinienė Anglų k. VM Anglų kalbos mokytoja inga.zaikiniene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Izolda Zakarauskienė Istorijos ME Istorijos mokytoja izolda.zakarauskiene@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980
Rimantas Zavackas Anglų k. MM Anglų kalbos mokytojas rimantas.zavackas@bendrasisugdymas.lt (8 37) 311980