Palaikymo akcija – mugė „Būk stipri, Ukraina!“


              Kovo 8 d. gimnazijos mokinių senato inicijuojamoje Ukrainos palaikymo akcijoje – mugėje skambėjo ne tik ukrainiečių kalba ir šios tautos atlikėjų atliekamos dainos, bet „virė“ ir Ukrainos bei Lietuvos spalvomis dekoruotų kepinių, papuošalų ir kt. gaminių prekyba. Vieni mokiniai ir mokytojai savo lėšomis prisidėjo prie mugės prekių gamybos, kiti – finansiškai parėmė jas pirkdami. Tokiu būdu stengtasi prisidėti prie paramos nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje žmonėms ir nors maža kruopelyte palengvinti jų išgyvenimą okupuojamose vietovėse.

              Dėkojame visai gimnazijos bendruomenei (mokiniams, jų tėvams, mokytojams) už parodytą vieningumą, bendrystę, susitelkimą ir supratimą. Turime vilties, jog nors trumpam įžiebėme laimės kibirkštėlę žmonėms, kenčiantiems nuo kovos su išlikimu.

Surinktos lėšos bus perduotos paramos fondui Blue/yellow.