PADĖKOS VAKARAS – KONCERTAS


            Gegužės 20 d. gimnazijoje vyko paskutinis renginys bendruomenei – Padėkos vakaras – koncertas. Jo metu buvo įvertintos bendruomenės narių pastangos garsinti Kauno Antano Smetonos gimnaziją: pagerbti gimnazistų pasiekimai, įteikiant padėkos raštus gerai besimokantiems, aktyviai dalyvavusiems konkursuose, dalykinėse olimpiadose, neformaliojo švietimo, visuomeninėje gimnazijos veikloje, garsinantiems gimnazijos vardą Kaune ir Respublikoje, mokiniams. Labiausiai pasižymėjusiems šiose srityse gimnazistams buvo įteiktos Sidabrinės plunksnos, o pačiam šauniausiam, aktyviausiam ir labiausiai nusipelniusiam mokiniui suteiktas METŲ GIMNAZISTO vardas bei įteikta Auksinė plunksna. Taip pat buvo apdovanota pažangiausia, veikliausia ir pareigingiausia „METŲ KLASĖ“, o garbingą „Metų mokytojo“ titulą gavo pedagogas, kuris, mokinių nuomone, yra ne tik žinių teikėjas, bet ir pagalbos, gero žodžio nestokojantis žmogus.

            Buvo dėkojama ir mokinius paruošusiems mokytojams, į gimnazijos veiklą įsitraukusiems tėveliams ( Jelenai Jakštienei, Robertui Butkevičiui, Mildai Matulevičiūtei, Kristina Ivanauskienei) bei socialiniams partneriams.

Nuoširdžiai sveikiname gimnazistus, gavusius sidabrines plunksnas:

1 „Už aukštus akademinius pasiekimus“ – Luką Jakštą (IIa kl. mokinį);

  1. Už neformalaus švietimo pasiekimus“ – Aleksandrą Voronkaitę (IIa kl. mokinę);
  2. „Už aktyvią visuomeninę veiklą gimnazijoje“ – Nedą Bagdanavičiūtę ir Kamilę Brazinskaitę (IVa kl. mokines);
  3. „Už aktyvią veiklą senate“ – Eimantę Nechaj (IIIa kl. mokinę);
  4. „Už aktyvią meninę veiklą gimnazijoje“ – Dominyką Neimontą (IVb kl. mokinį);
  5. „Už aktyvią veiklą Kauno mieste ir Respublikoje“ – Gertrūdą Vostrecovaitę (IIa kl. mokinę)

Sveikiname IVa kl. mokinį Arną Kripavičių, tapusį METŲ GIMNAZISTU.

METŲ KLASĖS vardas buvo suteiktas IIA klasei. SVEIKINAME!

Taip pat sveikiname Dianą Cekanauskienę, tapusia METŲ MOKYTOJA.

           Dėkojame ir buvusiems gimnazistams, prisidėjusiems prie koncertinės programos ( Ugnei Keturakytei, Deimantei Rūtėnaitei) bei svečiams, nuspalvinusiems mūsų vakarą įvairių pasirodymų spalvomis (Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos šiuolaikinių šokių studijai „Vėtra“, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro aerobinės gimnastikos sportininkei Ievai Vaitkutei, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto akademiniam chorui „Neris“) .

             Šiltas ir jaukus vakaras, tėvų mintys apie gimnazijos bendruomenę leido suprasti, jog svarbu ne reitingai, bet mus supantys žmonės, o norint tapti istorijos dalimi, kiekvienas asmeniškai turime skleisti asmenybės šviesą savo pasiekimais, nuoširdžiu atsidavimu ir bendruomeniškumu.

Lai Kauno Antano Smetonos gimnazijos vardas skamba aidu dar ilgai!