Nuomojamos patalpos


Sporto ir aktų salių, kitų patalpų nuoma ir panaudojimas 2018-2019 m.m.

Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas, kv.m. Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas (data ir laikas)
1. Sporto salė VšĮ „Perkūno“ krepšinio mokykla 492,48 Krepšinis 3850,00 Eur/ 741 val. I ir V  16.30 – 20.30

II ir IV  17.15 – 20.15

III  16.00 – 20.00

VI  9 – 12.00

2. Fojė UAB „Euroautomatai“ 1,0 Šaltų gėrimų ir užkandžių automatas 650,0 Eur/10 mėn. 2018 09 01 – 2019 06 30

kasdien

3. Aktų salė Asociacija „Kauno krepšinio mėgėjų lyga“ 207,58 Sportiniai

šokiai

700,0 Eur/70 val. I 18.30 – 19.30

III 19.00 – 20.00

4. Aktų salė Fizinis asmuo 207,58 Meninė gimnastika 1050,0 Eur/105 val. II ir IV  18.00 – 19.30
5. Choreografijos salė Fizinis asmuo 60,59 Aerobika 502,50Eur/201 val. II  16.00 – 19.00

IV  16.00 – 19.00

6. Sporto salė Fizinis asmuo 492,48 Krepšinis 930,0 Eur/46,5 val. I  21.00 – 22.30
7. Sporto salė Fizinis asmuo 492,48 Krepšinis 990,0 Eur/49,5 val. II  21.00 – 22.30
8. Sporto salė Fizinis asmuo 492,48 Krepšinis 930,0 Eur/46,5 val. IV  21.00 – 22.30
9. Sporto salė Gimnazijos mokiniai su mokytoju 492,48 Krepšinis nemokamai III  20.00 – 21.30

VII  10.00 – 13.00

10. Sporto salė Kauno sporto mokykla „Startas“ 492,48 Tinklinis 776,88 Eur/140 val. II  15.15 – 17.15

IV  15.15 – 17.15

11. Kabinetas UAB „ARV-Auto“ 54,38 Neformalaus vaikų švietimo programa „Mokausi būti vairuotoju“ 24,86 Eur/32 val. III 14.40 – 16.40