Nuomojamos patalpos


Klientai, norėdami išsinuomoti Savivaldybės turtą (sporto, aktų salę, kabinetą), turi prisijungti prie Kauno salių rezervavimo sistemos

Kauno miesto savivaldybės turto trumpalaikės nuomos, naudojantis Kauno salių rezervavimo sistema, tvarkos aprašas.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos sporto salės ir aikštyno  naudojimosi taisyklės.

Nuomos paslaugos, šalies ekstremalios situacijos ir/ar karantino laikotarpiu teikiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, apibrėžiančių reikalavimus ir/ar rekomendacijas.

 

Informacija apie 2021-2022 m. m. Kauno Antano Smetonos gimnazijoje nuomojamas patalpas

 

Eil. Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas

Nuomininkas

Veikla

Nuomojamas laikotarpis

Užimtumas

Bendra sutarties suma/ val.

Pastabos

1.

Sporto salė

VšĮ krepšinio mokykla „Perkūnas“

Krepšinis

2021 09 06 – 2022 05 31

Pirmadieniais

16:30 – 20:30 val.

Antradieniais

17:15 – 20:15 val.

Trečiadieniais

16:00 – 20:00 val.

Ketvirtadieniais

17:15 – 20:15 val.

Penktadieniais

16:30 – 19:30 val.

6290,00 Eur/

629 val.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ ir

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymu Nr. A-91 patvirtintais nuomos įkainiais.

2.

Sporto salė

Kauno sporto mokykla „Startas“

Tinklinis

2021 09 02 – 2022 05 31

Antradieniais

15:30 – 17:00 val.

Ketvirtadieniais

15:30 – 17:00 val.

645,66 Eur /

115,5 val.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-221 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo patvirtinimo“

3.

Aktų salė

VšĮ krepšinio mokykla „Perkūnas“

Sportiniai šokiai

2021 10 01 – 2022 05 31

Pirmadieniais

18:30 – 19:30 val.

Trečiadieniais

19:00 – 20:00 val.

330,00 Eur/

66 val.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ ir

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymu Nr. A-91 patvirtintais nuomos įkainiais

4.

Sporto salė

UAB „Lexuna“

Krepšinis

2021 09 27 – 2021 12 20

Pirmadieniais

20:30 – 22:00 val.

390,00 Eur/

19,5 val.

Kauno salių rezervavimo sistema

5.

Sporto salė

Fizinis asmuo

Krepšinis

2021 09 28 – 2021 12 28

Antradieniais

20:30 – 22:00 val.

420,00 Eur/

21 val.

Kauno salių rezervavimo sistema

6.

Sporto salė

Fizinis asmuo

Krepšinis

2021 09 23 – 2021 12 09

Ketvirtadieniais

20:30 – 22:00 val.

210,00 Eur/

10,5 val.

Kauno salių rezervavimo sistema

7.

Sporto salė

Fizinis asmuo

Krepšinis

2021 09 24 – 2021 11 26

Penktadieniais

19:30 – 21:30 val.

400,00 Eur/

20 val.

Kauno salių rezervavimo sistema