Mokytojų konsultacijos tėvams – lapkričio 14 d.!!!


2019 m. lapkričio   14 d. (ketvirtadienį ) nuo 17.30 val. iki 19.00 val. vyks mokytojų konsultacijos tėvams. Visus I (9) –tų klasių mokinių tėvelius (globėjus), 17.30 val. kviečiame į 124 kab., kur gimnazijos psichologė A. Armonė pristatys tyrimo „Kauno Antano Smetonos gimnazijos I-ų klasių mokinių adaptacija“ rezultatus ir rekomendacijas.
Mokytojo v., pavardė Dėstomas dalykas Kabinetas
L. Gečiauskienė Direktorės pavaduotoja ugdymui, etika, IVa kl. auklėtoja 221 kab.
D. Cekanauskienė Tikyba 205 kab.
L.Narkevičienė Lietuvių kalba 301kab.
M. Jovaišienė Lietuvių kalba 323 kab.
G.Saladžiūvienė Lietuvių kalba 224 kab.
G. Kaštanialovienė Lietuvių kalba 303 kab.
R. Viščiuvienė Lietuvių kalba 302kab.
I.Telšinskaitė Lietuvių kalba 307 kab.
R. Freitakas Istorija,  IIb kl. auklėtojas 306 kab.
R. Barkauskaitė Istorija 324 kab.
I. Vedegienė Anglų kalba, Ib kl. auklėtoja 226 kab.
I. Zaikinienė Anglų kalba 222 kab.
R. Zavackas Anglų kalba, IIIc kl. auklėtojas 107 kab.
J. Tamošiūnienė Anglų kalba, Ic kl. auklėtoja 223 kab.
 V. Vrubliauskienė Anglų kalba, IIId kl. auklėtoja 225kab.
I. Adomaitytė Vokiečių kalba 125 kab.
E. Juočienė Rusų kalba, IIIa kl. auklėtoja 108 kab.
L. Leonavičienė Rusų kalba 304 kab.
R. Šmulkštienė Prancūzų kalba Mokytojų kambarys 202kab.
G. Rakauskienė Geografija 210 kab.
E. Pocienė Fizika, Ia kl. auklėtoja 206 kab.
Z. Jašinskienė Biologija 215 kab.
B. Damijonaitienė Chemija, IIa kl. auklėtoja 212 kab.
Z Černiauskaitė Chemija 213 kab.
G. Barauskė Chemija 201kab.
A.Narbutienė Ekonomika Mokytojų kambarys 202kab.
V. Ramoškienė Matematika 322kab.
V. Kriščiūnienė Matematika 207 kab.
A. Pakeltis Matematika 208 kab.
V. Grežeckienė Matematika, IVb kl. auklėtoja 104 kab.
G. Špokas Technologijos, IIc kl. auklėtojas 112 kab.
V. Banaitienė Informacinės technologijos 316 kab.
R. Marčiulynienė Informacinės technologijos 314 kab.
G. Vaitauskienė Kūno kultūra, IIIb kl. auklėtoja 131kab.
A. Lūžaitė Kūno kultūra, IVc kl. auklėtoja 131kab.
R. Jakeliūnienė Muzika 220 kab.
N. Kadziauskienė Dailė, Technologijos 105 kab.
J. Vetrenkienė Socialinė pedagogė 308kab.
A.Armonė Psichologė 203A kab.