Mokinių priėmimo tvarka


Kviečiame mokytis Kauno Antano Smetonos gimnazijoje. Mūsų gimnazija – kiekvieno mokinio atradimui ir sėkmei.

1.Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Asmenų priėmimo į Kauno Antano Smetonos gimnaziją tvarkos aprašas, patvirtintas Gimnazijos direktorės įsakymu 2019 m. kovo 1d. Nr. V-19.

 1. Mokinių priėmimo į Kauno Antano Smetonos gimnazija bendrojo ugdymo klases 2019 metais komisija:
  Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Gečiauskienė;
  Komisijos sekretorius – Birutė Babinskienė, bibliotekos vedėja;
  Nariai: socialinė pedagogė Jurgita Vetrenkienė,
  mokytoja Inga Norkienė;
  mokytoja Rasa Jakeliūnienė;
  psichologė Karolina Marija Grigaitienė.
 2. Prašymų priėmimas pradedamas 2019 m. kovo 7 d. 12 val.
  3.1. jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, prašymas pateikiamas per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą adresu https://imokykla.kaunas.lt
  3.2. Kauno rajono ar kitų vietovių gyventojams pateikti dokumentus reikės tiesiogiai kreipiantis į Kauno Antano Smetonos gimnaziją. Jei asmuo pageidauja prašymą pateikti tiesiogiai, prašymai priimami 221 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 15.30 val.
 3. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį priimami moksleiviai iš viso miesto.
  4.1. pirmumo teise priimami gimnazijoje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje.
 4. Gimnazija elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis per tris darbo dienas iki 2019 m. birželio 21 d. informuos prašymus pateikusius asmenis apie asmens, pageidaujančio mokytis, galimybę mokytis gimnazijoje.
 5. Pateikęs prašymą asmuo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po informacijos gavimo iš gimnazijos informuoja gimnaziją apie savo galutinį apsisprendimą mokytis šioje gimnazijoje. Asmuo, nepateikęs šios informacijos iki nurodyto laiko, komisijos sprendimu gali būti išbrauktas iš priimtų mokytis asmenų sąrašų.
 6. Anuliuoti ir koreguoti (keisti) prašymus galima tik konkrečioje mokykloje. Mokykla galės keisti tik į ją paduotą prašymą.