Mokinių priėmimas


Kviečiame mokytis Kauno Antano Smetonos gimnazijoje. Mūsų gimnazija – kiekvieno mokinio atradimui ir sėkmei.

Prašymą mokytis galite pateikti gimnazijoje darbo dienomis 9.00-16.00val. 201 kabinete. 

Gimnazijoje vykdomos pagrindinio ugdymo II dalies (9-10 klasės) ir vidurinio ugdymo (11-12 klasės) programos.

Pateikiami dokumentai:

 • Prašymas (pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę http://kaunas.lt arba gimnazijoje).
 • Mokymosi pasiekimų pažymėjimas:
 • 8 klasės baigimo pažymėjimo originalas (į I kl.);
 • Pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo originalas (į III kl.);
 • Mokymosi pasiekimų pažyma (į II, IV kl.)
 • Gimimo liudijimo arba paso, asmens tapatybės kortelės kopija.
 • Mokinio sveikatos pažymėjimo elektroninė forma (iki rugsėjo 15 d.)

Dokumentai priimami gimnazijos 201 kabinete darbo dienomis 9.00-16.00val.

Esant klausimams dėl priėmimo į Kauno Antano Smetonos gimnaziją kreiptis elektroniniu paštu asta.luzaite@bendrasisugdymas.lt arba telefonu (8685)25576

      Gimnazijos siekis – sukurti sėkmės mokyklą kiekvienam mokiniui, sudarant sąlygas kiekvieno asmens individualios pažangos siekimui saugioje, ugdymui(si) palankioje aplinkoje.

Kuo patraukli Antano Smetonos gimnazija? Tai yra:

 • Mokymosi infrastruktūros inovatyvumas bei patrauklumas.
 • Vertybė – mokinys, jo saugumas, poreikiai, profesinė karjera.
 • Brandi, atsakinga, nebijanti pokyčių mokytojų komanda.
 • Šiuolaikinės pamokos vadyba (darbas su įvairių gebėjimų mokiniais).
 • Kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales patiria sėkmę.
 • Prasmingos tradicijos ir renginiai – saviraiškos galimybė (mokinių senatas, gitaros, dailės, dainavimo studijos, sporto būreliai…)

Gimnazijos išskirtinumas

 • Gimnazistams suteikta galimybė plėtoti daugiakalbę kompetenciją – pačių suplanuotu dviejų – trijų kalbų mokymosi planu.
 • Gimnazijoje įdiegta speciali programinė įranga – kalbų laboratorija, padėsianti efektyviau mokytis užsienio kalbų, ypač lavinti klausymo ir kalbėjimo įgūdžius.
 • Italų ir japonų kalbų gimnazistai mokosi VDU Užsienio kalbų institute.
 • Planuojama įsteigti kūrybines FabLab dirbtuves, aprūpintas šiuolaikiška gamybos įranga, Šios dirbtuvės- tai inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, kurioje mokiniams ir mokytojams bus suteikta galimybė laisvi eksperimentuoti, tyrinėti ir išradinėti.

Gimnazijos veikla

Kauno Antano Smetonos gimnazijos aptarnaujama teritorija

Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją (DOCX)

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija (PDF)

Priėmimo į Kauno Antano Smetonos gimnaziją tvarkos aprašas (PDF)

Teisės aktai, reglamentuojantys mokinių priėmimą į miesto mokyklas 2021-2022 m.m.