Mokinių priėmimas


Kviečiame mokytis Kauno Antano Smetonos gimnazijoje. Mūsų gimnazija – kiekvieno mokinio atradimui ir sėkmei.

Kauno miesto tarybos sprendimu prašymai mokytis  priimami nuo 2020 m. balandžio 15 d.  Prašymai mokytis 2020-2021 m. m.  registruojami elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą adresu: http://imokykla.kaunas.lt  arba el. paštu geciauskienelaima@gmail.com. Prašymo padavimo data ir laikas neturės jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Kauno Antano Smetonos gimnazija – buvusi Kalniečių vidurinė mokykla, garsėjanti  demokratiška, estetiška ir kūrybiška aplinka, savo aukšta kultūra ir ugdymo kokybe, pedagogų kompetencija, gera mokinių motyvacija bei ją atitinkančiais auklėjimo principais, kviečia mokytis būsimus I (9) ir III (11) klasių mokinius.

      Gimnazijos siekis – sukurti sėkmės mokyklą kiekvienam mokiniui, sudarant sąlygas kiekvieno asmens individualios pažangos siekimui saugioje, ugdymui(si) palankioje aplinkoje.

Kuo patraukli Antano Smetonos gimnazija? Tai yra:

  • Mokymosi infrastruktūros inovatyvumas bei patrauklumas.
  • Vertybė – mokinys, jo saugumas, poreikiai, profesinė karjera.
  • Brandi, atsakinga, nebijanti pokyčių mokytojų komanda.
  • Šiuolaikinės pamokos vadyba (darbas su įvairių gebėjimų mokiniais).
  • Kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales patiria sėkmę.
  • Prasmingos tradicijos ir renginiai – saviraiškos galimybė (mokinių senatas, gitaros, dailės, dainavimo studijos, sporto būreliai…)

Gimnazijos išskirtinumas

  • Gimnazistams suteikta galimybė plėtoti daugiakalbę kompetenciją – pačių suplanuotu dviejų – trijų kalbų mokymosi planu.
  • Gimnazijoje įdiegta speciali programinė įranga – kalbų laboratorija, padėsianti efektyviau mokytis užsienio kalbų, ypač lavinti klausymo ir kalbėjimo įgūdžius.
  • Italų ir japonų kalbų gimnazistai mokosi VDU Užsienio kalbų institute.
  • Planuojama įsteigti kūrybines FabLab dirbtuves, aprūpintas šiuolaikiška gamybos įranga, Šios dirbtuvės- tai inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, kurioje mokiniams ir mokytojams bus suteikta galimybė laisvi eksperimentuoti, tyrinėti ir išradinėti.

Gimnazijos veikla

Kauno Antano Smetonos gimnazijos aptarnaujama teritorija.

2020 m. mokinių priėmimo į Kauno Antano Smetonos gimnaziją Komisija

2020 m. mokinių priėmimo į Kauno Antano Smetonos gimnaziją tvarkos aprašas