Mokinių priėmimas


Kviečiame mokytis Kauno Antano Smetonos gimnazijoje. Mūsų gimnazija – kiekvieno mokinio atradimui ir sėkmei.

Kauno Antano Smetonos gimnazija – buvusi Kalniečių vidurinė mokykla, garsėjanti  demokratiška, estetiška ir kūrybiška aplinka, savo aukšta kultūra ir ugdymo kokybe, pedagogų kompetencija, gera mokinių motyvacija bei ją atitinkančiais auklėjimo principais, kviečia mokytis būsimus I (9) ir III (11) klasių mokinius.

Gimnazijos siekis – sukurti sėkmės mokyklą kiekvienam mokiniui, sudarant sąlygas kiekvieno asmens individualios pažangos siekimui saugioje, ugdymui(si) palankioje aplinkoje.

Kuo patraukli Antano Smetonos gimnazija? Tai yra:

  • Mokymosi infrastruktūros inovatyvumas bei patrauklumas.
  • Vertybė – mokinys, jo saugumas, poreikiai, profesinė karjera.
  • Brandi, atsakinga, nebijanti pokyčių mokytojų komanda.
  • Šiuolaikinės pamokos vadyba (darbas su įvairių gebėjimų mokiniais).
  • Kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales patiria sėkmę.
  • Prasmingos tradicijos ir renginiai – saviraiškos galimybė (mokinių senatas, gitaros, dailės, dainavimo studijos, sporto būreliai…)

Gimnazijos išskirtinumas

  • Gimnazistams suteikta galimybė plėtoti daugiakalbę kompetenciją – pačių suplanuotu dviejų – trijų kalbų mokymosi planu.
  • Gimnazijoje įdiegta speciali programinė įranga – kalbų laboratorija, padėsianti efektyviau mokytis užsienio kalbų, ypač lavinti klausymo ir kalbėjimo įgūdžius.
  • Italų ir japonų kalbų gimnazistai mokosi VDU Užsienio kalbų institute.
  • Planuojama įsteigti kūrybines FabLab dirbtuves, aprūpintas šiuolaikiška gamybos įranga, Šios dirbtuvės- tai inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, kurioje mokiniams ir mokytojams bus suteikta galimybė laisvi eksperimentuoti, tyrinėti ir išradinėti.

Atvirų durų renginiai gimnazijoje nukeliami į balandžio – gegužės mėn.“

Informuojame, kad sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr.T-33 „Dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo miesto taryboje bus priimtas 2020 m. kovo 24 d.