Mokinių priėmimas


Kviečiame mokytis Kauno Antano Smetonos gimnazijoje. Mūsų gimnazija – kiekvieno mokinio atradimui ir sėkmei.

Priėmimas prasideda nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12 val.

Prašymai pradėti mokytis 2021-2022 m. m. registruojami elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą:

 http://imokykla.kaunas.lt

Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jį galite pateikti gimnazijoje darbo dienomis 9.00-16.00val. 201 kabinete. 

Gimnazijoje vykdomos pagrindinio ugdymo II dalies (9-10 klasės) ir vidurinio ugdymo (11-12 klasės) programos.

2021-2022 m. m. gimnazijoje planuojamas priimti mokinių skaičius ir klasių komplektai:

I (9) gimnazinės klasės – 5 komplektai – 125 mokiniai
II (10) gimnazinės klasės – 2 komplektai – 9 mokiniai
III (11) gimnazinės klasės – 4 komplektai – 42 mokiniai
IV (12) gimnazinės klasės – 3 komplektai – 12 mokinių

Pateikiami dokumentai:

 • Prašymas (pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę http://kaunas.lt arba gimnazijoje).
 • Mokymosi pasiekimų pažymėjimas:
 • 8 klasės baigimo pažymėjimo originalas (į I kl.);
 • Pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo originalas (į III kl.);
 • Mokymosi pasiekimų pažyma (į II, IV kl.)
 • Gimimo liudijimo arba paso, asmens tapatybės kortelės kopija.
 • Mokinio sveikatos pažymėjimo elektroninė forma (iki rugsėjo 15 d.)

Dokumentai priimami gimnazijos 201 kabinete darbo dienomis 9.00-16.00val. iki 2021 m. liepos 2 d.

Esant klausimams dėl priėmimo į Kauno Antano Smetonos gimnaziją kreiptis elektroniniu paštu asta.luzaite@bendrasisugdymas.lt arba telefonu (8685)25576

      Gimnazijos siekis – sukurti sėkmės mokyklą kiekvienam mokiniui, sudarant sąlygas kiekvieno asmens individualios pažangos siekimui saugioje, ugdymui(si) palankioje aplinkoje.

Kuo patraukli Antano Smetonos gimnazija? Tai yra:

 • Mokymosi infrastruktūros inovatyvumas bei patrauklumas.
 • Vertybė – mokinys, jo saugumas, poreikiai, profesinė karjera.
 • Brandi, atsakinga, nebijanti pokyčių mokytojų komanda.
 • Šiuolaikinės pamokos vadyba (darbas su įvairių gebėjimų mokiniais).
 • Kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales patiria sėkmę.
 • Prasmingos tradicijos ir renginiai – saviraiškos galimybė (mokinių senatas, gitaros, dailės, dainavimo studijos, sporto būreliai…)

Gimnazijos išskirtinumas

 • Gimnazistams suteikta galimybė plėtoti daugiakalbę kompetenciją – pačių suplanuotu dviejų – trijų kalbų mokymosi planu.
 • Gimnazijoje įdiegta speciali programinė įranga – kalbų laboratorija, padėsianti efektyviau mokytis užsienio kalbų, ypač lavinti klausymo ir kalbėjimo įgūdžius.
 • Italų ir japonų kalbų gimnazistai mokosi VDU Užsienio kalbų institute.
 • Planuojama įsteigti kūrybines FabLab dirbtuves, aprūpintas šiuolaikiška gamybos įranga, Šios dirbtuvės- tai inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, kurioje mokiniams ir mokytojams bus suteikta galimybė laisvi eksperimentuoti, tyrinėti ir išradinėti.

Gimnazijos veikla

Kauno Antano Smetonos gimnazijos aptarnaujama teritorija

Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją (DOCX)

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija (PDF)

Priėmimo į Kauno Antano Smetonos gimnaziją tvarkos aprašas (PDF)

Teisės aktai, reglamentuojantys mokinių priėmimą į miesto mokyklas 2021-2022 m.m.