Klasių sudarymas


Klasių sudarymas

Komplektuojant klases, laikomasi moksleivio krepšelio metodikoje nurodyto mokinių skaičiaus klasėje. Klasės sudaromos atsižvelgiant į mokinių skaičių, antrąją užsienio kalbą, atsižvelgiama į mokinių ir jų tėvų pageidavimus mokytis vienoje klasėje su iš tos pačios mokyklos atvykusiais mokiniais.
Informacija teikiama tel: (8 37) 312042; (8 657) 41909.