Kauno Antano Smetonos gimnazija


Nenumaldomai artėjančius naujuosius mokslo metus pasitinka vis daugiau išgražėjusių Kauno miesto mokyklų. Mokyklų renovacija neaplenkė ir Kauno Antano Smetonos gimnazijos – ji naujuosius mokinius pasitiks atsinaujinusi, šviesi ir jauki. Kauno Antano Smetonos gimnazija – tai buvusi Kalniečių vidurinė mokykla, garsėjanti demokratiška, estetiška ir kūrybiška aplinka, savo aukšta kultūra ir ugdymo kokybe, pedagogų kompetencija, gera mokinių motyvacija bei ją atitinkančiais auklėjimo principais. Aukšti gimnazijos mokinių pasiekimai: 2009 – 2014 m. vidurinį išsilavinimą įgijo 99 proc. gimnazijos abiturientų, 2014 m. pagal mokinių, įstojusių į Lietuvos aukštąsias mokyklas, skaičių gimnazija užima trečiąją vietą Kauno mieste. Kauno Antano Smetonos gimnazija yra Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto ir Kauno Technologijos universiteto partnerė. Gimnazijos abiturientams, pretenduojantiems į Vytauto Didžiojo universiteto bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas, skiriama papildomai 0,5 balo.

Gimnazijos bendruomenė su viltimi pasitinka visus – esančius ir būsimus -gimnazistus ir stengiasi, kad visiems joje būtų gera. Todėl pagrindinis Antano Smetonos gimnazijos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams atskleisti savo gebėjimus, kurti ir ieškoti naujų ir modernių sprendimų.

Atsižvelgiant į Lietuvos švietimo politikos prioritetus ir ilgalaikius tikslus, nuo 2015 m. gimnazijoje kuriama mokinių verslumo ugdymo kryptis. Plėtodama verslumo ugdymą, gimnazija siekia sudaryti sąlygas ir prielaidas besimokančiam jaunimui išsiugdyti vertybes, gebėjimus, įgyti verslo ir ekonominių žinių pradmenis, padėsiančius jam tapti aktyviu ekonominės veiklos dalyviu bei demokratinės visuomenės kūrėju. Ši kryptis diegiama stiprinant tiksliųjų ir gamtos mokslų dalykų dėstymą, informacinių technologijų plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant programavimui, duomenų apdorojimui, elektroninės leidybos technologijoms ir šių technologijų taikymui. Siekiant ugdyti mokinių praktinius įgūdžius, vykdomi bendri projektai su šalies ir tarptautinėmis verslo įstaigomis (šiuo metu užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su tarptautine kompanija ,,NFQ“ ) ir KTU Ekonomikos ir verslo fakultetu.

Nuo 2006/2007 mokslo metų gimnazijoje formuojamos gabių mokinių Elos klasės, paremtos tarptautiniu Elos (Europa kaip mokymosi aplinka mokykloje) projektu, kurio pagrindinis tikslas – suteikti aukštesnės kokybės išsilavinimą ir parengti mokinius gyvenimui ir darbui vieningoje Europoje.

Jei nusprendėte atvykti į mūsų gimnaziją iš kitos mokyklos kartu su visa klase – galime Jums pasiūlyti mokytis visiems drauge vienoje klasėje.

Gimnazija laukia būsimųjų gimnazistų. Prašymai dėl priėmimo mokytis į gimnaziją priimami adresu Geležinio Vilko g. 28, Kaunas (8.30-16.30 val.). Informacija teikiama telefonais: (8 657) 41909; 311980; 312042. Išsamesnė informacija