Informacija eksternams


Informacija eksternams
2021 - 2022 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis
Prašymas laikyti brandos egzaminus
Informacija eksternams

INFORMACIJA EKSTERNAMS, PAGEIDAUJANTIEMS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2021-2022 MOKSLO METAIS

                      20212022 mokslo metų brandos egzaminams organizuoti bazine mokykla paskirta Kauno Antano Smetonos gimnazija (Geležinio Vilko g. 28).

                      Brandos egzaminus gali laikyti ir eksternai. „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

                      Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2021-2022 mokslo metais, gali  teikti prašymus iki 2021 m. lapkričio 24 d. bazinės mokyklos – Kauno Antano Smetonos gimnazijos (Geležinio Vilko g. 28) vadovui.

Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (tai yra iki 2022 m. birželio 10 d.), o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pakartotinėje sesijoje Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

                      Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, bent vieną iš šių nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

  • švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4) užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje;

5) kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

     Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją Lietuvoje, eksternų dokumentai (prašymas laikyti brandos egzaminus, brandos atestatas, asmens dokumentas ir kvitas, patvirtinantis pinigų įmoką) priimami tik nuotoliniu būdu.

Dokumentus prašome teikti el. paštu: irinaadomaityte@yahoo.de

Pasiteiravimui  tel. nr. 8 65741902; 8 65741901;

 

Kauno Antano Smetonos gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Kauno Antano Smetonos gimnazija

Geležinio Vilko g. 28, LT – 49270, Kaunas

Tel. nr. (8 37) 31 20 01

El. p.: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

Įstaigos kodas 190139310

Bankas AB “Swedbank” – banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT357300010137277512

Iškilus neaiškumams, klausimams, problemoms dėl brandos egzaminų kreiptis į Kauno Antano Smetonos gimnaziją tel. (8 37) 31 20 01, Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę, Viliją Adaškevičienę, atsakingą už brandos egzaminus tel. (8~37) 42 24 84; el. paštu: vilija.adaskeviciene@kaunas.lt

 

Prašymas laikyti brandos egzaminus

Informacija atnaujinta 2022.02.21

Prašymas laikyti brandos egzaminus (.docx)