Informacija eksternams


Informacija eksternams
Brandos egzaminų atsisakymas
Informacija eksternams

Svarbi informacija laikantiems egzaminus. Plačiau (pdf)

SVARBI INFORMACIJA EKSTERNAMS!

Paskelbus karantiną Lietuvoje, eksternų dokumentai (prašymas laikyti brandos egzaminus, brandos atestatas, asmens dokumentas ir kvitas, patvirtinantis pinigų įmoką) priimami tik nuotoliniu būdu.

Dokumentus prašome teikti el. paštu: irinaadomaityte@yahoo.de

Pasiteiravimui  tel. nr. 8 65741902;

8 65741901;  8 65741910

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-960 „DĖL 2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. Plačiau…


INFORMACIJA EKSTERNAMS, PAGEIDAUJANTIEMS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2019-2020 MOKSLO METAIS

20192020 mokslo metų brandos egzaminams organizuoti bazine mokykla paskirta Kauno Antano Smetonos gimnazija (Geležinio Vilko g. 28).

Brandos egzaminus gali laikyti ir eksternai„Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2019-2020 mokslo metais, gali  teikti prašymus iki 2019 m. lapkričio 24 d. bazinės mokyklos – Kauno Antano Smetonos gimnazijos (Geležinio Vilko g. 28)  vadovui. Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (tai yra iki 2020 m. liepos 10 d.), o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pakartotinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomąjei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, bent vieną iš šių nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

  • švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4) užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje;

5) kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

     Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Kauno Antano Smetonos gimnazija

Geležinio Vilko g. 28, LT – 49270, Kaunas

tel. (8 37) 31 20 01

Faksas (8 37) 31 20 01

El. p.: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

Įstaigos kodas 190139310

Bankas AB “Swedbank” – banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT357300010137277512

Gimnazijos direktorė – Violeta Balčiūnienė.

Iškilus neaiškumams, klausimams, problemoms dėl brandos egzaminų kreiptis į Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorę tel. (8 37) 31 20 01, Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę, Viliją Adaškevičienę, atsakingą už brandos egzaminus tel. (8~37) 42 24 84; e. paštu: vilija.adaskeviciene@kaunas.lt

Brandos egzaminų atsisakymas

             Informuojame, kad LR švietimo, mokslo ir sporto ministro sprendimu pakeista dalis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nuostatų (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas pridedamas). Pagal naujai patvirtintą Aprašą, eksternams yra suteikta galimybė atsisakyti laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų. Atsisakymą galite pateikti iki gegužės 18 d., pateikiant prašymą direktorės pavaduotojai Astai Švarplienei el. p.: asta.svarpliene@gmail.com  (prašymo forma pridedama).  Atsisakęs laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų kandidatas šių egzaminų nelaiko.

 Atsiųsti prašymo formą

Kilus klausimams, rašykite ar skambinkite tel. nr. 8 65741902.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18
D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR
VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS
ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO