Informacija eksternams


Informacija eksternams
2020 - 2021 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis
Prašymas laikyti brandos egzaminus
Informacija eksternams

INFORMACIJA EKSTERNAMS, PAGEIDAUJANTIEMS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2020-2021 MOKSLO METAIS

      20202021 mokslo metų brandos egzaminams organizuoti bazine mokykla paskirta Kauno Antano Smetonos gimnazija (Geležinio Vilko g. 28).

      Brandos egzaminus gali laikyti ir eksternai. „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

      Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2020-2021 mokslo metais, gali  teikti prašymus iki 2020 m. lapkričio 24 d. bazinės mokyklos – Kauno Antano Smetonos gimnazijos (Geležinio Vilko g. 28) vadovui. Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (tai yra iki 2021 m. birželio 10 d.), o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pakartotinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

       Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, bent vieną iš šių nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

  • švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4) užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje;

5) kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

     Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją Lietuvoje, eksternų dokumentai (prašymas laikyti brandos egzaminus, brandos atestatas, asmens dokumentas ir kvitas, patvirtinantis pinigų įmoką) priimami tik nuotoliniu būdu.

Dokumentus prašome teikti el. paštu: irinaadomaityte@yahoo.de

Pasiteiravimui  tel. nr. 8 65741902; 8 65741901;

 

Kauno Antano Smetonos gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Kauno Antano Smetonos gimnazija

Geležinio Vilko g. 28, LT – 49270, Kaunas

Tel. nr. (8 37) 31 20 01

El. p.: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

Įstaigos kodas 190139310

Bankas AB “Swedbank” – banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT357300010137277512

Gimnazijos direktorė – Violeta Balčiūnienė.

Iškilus neaiškumams, klausimams, problemoms dėl brandos egzaminų kreiptis į Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorę tel. (8 37) 31 20 01, Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę, Viliją Adaškevičienę, atsakingą už brandos egzaminus tel. (8~37) 42 24 84; el. paštu: vilija.adaskeviciene@kaunas.lt

 

2020 - 2021 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-306

 

2020–2021 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

 

UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

1. Technologijos

Mokyklinis

2020 m. spalio 1 d. – 2021 m. gegužės 10 d.

2. Menai

Mokyklinis

2020 m. spalio 1 d. – 2021 m. gegužės 10 d.

3. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2021 m. balandžio 2 d. – 2021 m. gegužės 18 d., išskyrus balandžio 6–9 dienomis*

4. Brandos darbas:

4.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

4.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

 

2020 m. spalio 1 d. – 2021 m. gegužės10 d.

2021 m. sausio 30 d. – 2022 m. gegužės 10 d.

 

 

PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

5. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Valstybinis

2021 m. birželio 7 d. (P)

9 val.

6. Biologija

Valstybinis

2021 m. birželio 9 d. (T)

9 val.

7. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2021 m. birželio 10 d. (K)

9 val.

8. Informacinės technologijos

Valstybinis

2021 m. birželio 11 d. (Pt)

9 val.

9. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2021 m. birželio 14 d. (P)

9 val.

10. Geografija

Valstybinis

2021 m. birželio 16 d. (T)

9 val.

11. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2021 m. birželio 17 d. (K)

9 val.

12. Matematika

Valstybinis

2021 m. birželio 18 d. (Pt)

9 val.

13. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2021 m. birželio 21, 22, 23  d. (P, A, T)          

9 val.

14. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2021 m. birželio 22, 23 d. (A, T)

9 val.

15. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2021 m. birželio 23 d. (T)

9 val.

16. Istorija

Valstybinis

2021 m. birželio 25 d. (Pt)

9 val.

17. Chemija

Valstybinis

2021 m. birželio 28 d. (P)

9 val.

18. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2021 m. birželio 29 d. (A)

9 val.

19. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2021 m. birželio 30 d. (T)

9 val.

20. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2021 m. liepos 1 d. (K)

9 val.

21. Fizika

Valstybinis

2021 m. liepos 2 d. (Pt)

9 val.

 

 

 

PAKARTOTINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

 

22. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

2021 m. liepos 5 d. (P)

 

9 val.

 

23. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

2021 m. liepos 5 d. (P)

 

13 val.

 

24. Biologija

 

Valstybinis

 

2021 m. liepos 7 d. (T)

 

9 val.

 

25. Geografija

 

Valstybinis

 

2021 m. liepos 7 d. (T)

 

13 val.

 

26. Istorija

 

Valstybinis

 

2021 m. liepos 8 d. (K)

 

9 val.

 

27. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2021 m. liepos 8 d. (K)

 

13 val.

 

28. Matematika

 

Valstybinis

 

2021 m. liepos 9 d. (Pt)

 

9 val.

 

29. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

2021 m. liepos 9 d. (Pt)

 

13 val.

30. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2021 m. liepos 12 d. (P)

9 val.

31. Informacinės technologijos

Valstybinis

2021 m. liepos 13 d. (A)

9 val.

 

32. Muzikologija (I dalis)

 

Mokyklinis

2021 m. liepos 13 d. (A)

 

13 val.

 

33. Fizika

 

Valstybinis

2021 m. liepos 14 d. (T)

 

9 val.

 

34. Chemija

 

Valstybinis

2021 m. liepos 14 d. (T)

 

13 val.

 

35. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

 

Mokyklinis

 

2021 m. liepos 15 d. (K)

 

9 val.

 

36. Muzikologija (II dalis)

 

Mokyklinis

 

2021 m. liepos 15 d. (K)

 

13 val.

 

37. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Mokyklinis

 

2021 m. liepos 20 d. (A)

 

9 val.

* Brandos egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.

______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Prašymas laikyti brandos egzaminus