INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS 2019-2020 m.m.


Elektroninio prašymo dėl priėmimo į mokyklą pateikimas po birželio 3 d. nėra galimas.
Popieriniai prašymai dėl priėmimo į mokyklą gali būti teikiami ir mokinių priėmimas vykdomas visus metus vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33.

Prašymai mokytis 2019-2020 m. m. priimami gimnazijoje 221 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 8.00  iki 16.00 val.

Laisvos mokymosi vietos:

I (9) kl. (pagrindinio ugdymo programa) II (10) kl. (pagrindinio ugdymo programa) III (11)  kl. (vidurinio ugdymo programa) IV(12)  kl. (vidurinio ugdymo programa
 

3 laisvos mokymosi vietos

 

2 laisvos mokymosi vietos

 

5 laisvos mokymosi vietos

 

2 laisvos mokymosi vietos