Gimnazijos taryba


Gimnazijos taryba

2020-2021m.m.

Mokytojai

1.Vilija Grežeckienė, matematikos ME,  pirmininkė

2.Birutė Babinskienė, bibliotekos-informacijos centro vedėja,  sekretorė

3.Asta Lūžaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, etikos MM, narė

4.Lolita Leonavičienė, rusų kalbos MM, narė

5.Giedrė Vaitauskienė, kūno kultūros MM, narė

Mokiniai

1.Arnas Kripavičius, IIIa kl.mokinys, narys, gimnazijos mokinių senato prezidentas

2.Dominykas Adomaitis, Ia kl.mokinys, narys

3.Aleksandra Voronkaitė, Ia kl.mokinė, narė

4.Gertrūda Vostrecovaitė, Ia kl.mokinė, narė

5.Kamilė Tatorytė, IIIa kl.mokinė, narė

Tėvai

1.Gražina Strašiūnskienė, IIIa kl.mokinės mama, narė

2.Inga Vedegienė, IVd kl.mokinio mama, narė

3.Indrė Maštauskienė, IIIa kl.mokinės mama, narė

4.Irma Bitinienė, Ia ir IIb kl.mokinių mama, narė

5.Rosvita Rupšienė, IIIa kl.mokinės mama, narė