Gimnazijos istorija


Kauno 48 – oji vidurinė mokykla miesto Vykdomojo komiteto potvarkiu savo veiklą pradėjo 1986 metais.
Pirmasis mokyklos direktorius – R.Bakas.
Nuo 1993 m. rugsėjo 1 – osios mokyklai vadovavo R.Račkelienė.
Nuo 1988 m. pradėtas vykdyti sustiprintas anglų kalbos mokymas.
1991/92 m. m. – pirmasis rugsėjis be mažųjų mokinukų – pradinukų.
1993 m. gruodžio 9 dieną suteiktas Kalniečių vidurinės mokyklos vardas.
1995 m. įvestas pasirenkamasis informatikos dalykas.
1995 m. pradėtas vidinis profiliavimas, įvestas Teatro ABC kursas.
1998 m. pradėtas vykdyti profilinio mokymo eksperimentas (pagrindinė mokykla 5–10 kl. Ir profilinė mokykla 11–12 kl.)
1998 m. pradėtas tikslinis matematikos mokymas.
2000 m. pradėtas tikslinis lietuvių kalbos mokymas.
2000 m. pradėtas modulinis mokymas.
Nuo 2003-2004 m. m vykdomas anglų kalbos ir dalyko integruoto ugdymo(-si)  (CLIL) projektas.
Nuo 2004 m. mokykla priklauso tarptautiniam ELOS (Europa kaip mokymosi aplinka mokykloje)  mokyklų tinklui.
2006 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su KTU Tarptautinių studijų centru.
Nuo 2006 – 2007 m. m.  formuojamos ELOS klasės, orientuotos į gabių mokinių ugdymą.
Nuo 2007 m. veiklą pradeda  akredituotas Profesinio informavimo taškas (PIT).
2009 m. kovo 19 dieną suteiktas Kauno Antano Smetonos vidurinės mokyklos vardas.
Nuo 2009 m. lapkričio 25 dienos Kauno Antano Smetonos vidurinei mokyklai vadovauja direktorė Violeta Balčiūnienė.
Nuo 2009-2010 m. m. vykdomas prancūzų kalbos ir dalyko integruoto ugdymo(-si) (,,EMILE klasė“) projektas.
2010 m. birželio 3 dieną mokyklai suteiktas gimnazijos vardas.

 

 

gimnazija