Fianansinių ataskaitų rinkiniai


2022 m.

I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m.

I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2021m. Finansinių  ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020 m.

Statistinė ataskaita

I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020m. Finansinių  ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m.

I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m.

Finansinės ir biudžeto ataskaitos:

1-ketvirtis

2-ketvirtis

3-ketvirtis:

Biudžeto ataskaita

SMET METINĖ

2018 Metinis SMET. aiškinamasis raštas

2017 m.

Finansinės ir biudžeto ataskaitos:

1-ketvirts

2-ketvirtis

3-ketvirtis

4-ketvirtis

Metinis ataskaitų rinkinys

2016 m.

1-ketvirtis

2-ketvirtis

3-ketvirtis

Metinis

2015 m.

1-ketvirtis

2-ketvirtis

3-ketvirtis

Metinis

2014 m.

1-ketvirtis

2-ketvirtis

3-ketvirtis

Metinis

2013 m.

2013 m finansine atskaitomybe

2013 m I ketv. finansine atskaitomybe

2013 m II ketv. finansine atskaitomybe

2013 m III ketv. finansine atskaitomybe

2013 m veiklos rezultatu ataskaita

2013 m finansavimo sumos

Grynojo turto pok ataskaita

Finansines bukles ataskaita

Pinigu srautu ataskaita

Veiklos rezultatu ataskaita