Erasmus+


Erasmus + projektas „Mūsų mintys be stereotipų“

 

Europos šalys susiduria su vis didesniu imigracijos  srautu ir stengiasi prisitaikyti prie šio reiškinio politiniu, socialiniu ir ekonominiu lygmenimis. Migracijos klausimų sprendimas yra vienas iš svarbiausių Europos darbotvarkės prioritetų, įtraukiant  švietimo organizacijas, kurios turi ilgalaikę atsakomybę formuoti jaunesnių kartų mąstymą ir elgesį daugiakultūrinėje visuomenėje.

Todėl mąstymas be stereotipų yra švietimo strategija, kuria siekiama ugdyti vidurinės mokyklos moksleivių demokratines vertybes ir principus, atsižvelgiant į socialinę įvairovę ir didėjantį mobilumą. Svarbu, kad mūsų mokiniai perprastų stereotipus ir diskriminaciją, darančią įtaką visuomenei, ir mes suteiktume jiems galimybę keisti savo mentalitetą kaip piliečių, kurie priims būsimus sprendimus.

Visuomenės linkusios priskirti žmonėms etiketes, atsižvelgdamos į tai, kas, jų manymu, yra (ne)priimtina, o tai tikrai veda į diskriminaciją. Neigiama nuomonė lemia diskriminacinį elgesį. Nuo diskriminacijos iki konflikto yra tik vienas nedidelis žingsnis, kurį lengva žengti , bet kurio pėdsaką labai sunku ištrinti.

Dalyvaudami šiame projekte mes stengsimės sumažinti smurtinį ir diskriminacinį elgesį su žmonėmis, kurie skiriasi nuo mūsų.