EMILE klasė


EMILE klasės Lietuvoje

Mokiniams, kurie nori išmokti prancūzų kalbą, projektas « EMILE klasė », kurį koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija bei remia Prancūzų kultūros centras, garantuoja kokybišką mokymą „EMILE klasių prancūzų kalba“ steigimas remiasi bendradarbiavimo sutartimi, kurią pasirašo mokyklos, jų steigėjai ir Prancūzų kultūros centras. Pastarasis siūlo lingvistinę ir didaktinę pagalbą ruošiant pedagogus, aprūpinant reikalinga metodine medžiaga ir taip pat ieškant partnerių Prancūzijos mokymo įstaigose.

Projektas oficialiai prasidėjo 2009 m. sausio 28 d. susitikimo, kuris vyko Švietimo ir mokslo ministerijoje, metu. Susirinko daugiau nei 60 mokymo įstaigų vadovų ir savivaldybių švietimo skyrių atstovų, iš daugiau nei 15 miestų ar regionų, taip parodydami savo susidomėjimą šiuo projektu.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos dalyvavimas projekte

Nuo 2009/2010 mokslo metų prie projekto prisijungė ir mūsų gimnazija. Planuojama ateityje prancūzų kalba integruoti į isrotijos ir geografijos pamokas. Siekiant šio tikslo istorijos ir geografijos moktyojai aktyviai dalyvauja projekte ir mokosi prancūzų kalbos.

Kas yra EMILE ?

• EMILE klasės profilis paremtas integruotu dalyko ir užsienio kalbos mokymu : vienas ar keli dalykai iš dalies mokomi prancūzų kalba, tokiu būdu mokinys įvaldo dalyko sąvokas abiem kalbom.

• EMILE metodus įtraukti į švietimo sistemas rekomenduoja Europos Taryba, skatinanti Europos piliečių daugiakalbystę.

Nauda:

Lingvistinė:

• Daugiau dėmesio tikslinei kalbai

• Kalba tampa mokymosi įrankiu ir tai stiprina mokinių motyvaciją

• Dalykinių kompetencijų įgijimas: gamtos mokslų, istorijos, matematikos mokymas prancūzų kalba

• Gimtosios kalbos kompetencijų stiprinimas taikant gretinimo metodą mokant prancūzų kalbos

Kognityvi:

• Kas atrodo « akivaizdu ir suprantama » gimtąja kalba, tas yra nesuprantama kita kalba: labiau nei bet kuris kitas metodas, EMIL’is mokymo procese naudojantis tokias strategijas kaip sąvokų suformulavimas kitaip, jų paaiškinimas, leidžia mokiniui tobulinti kritinį mastymą.

• Tyrimai, atlikti šalyse, kuriose mokoma EMILE metodu rodo, kad mokinių rezultatai yra identiški, dažnai net aukštesni, nei tų mokinių, kurie mokėsi dalykų viena kalba.

Kultūrinė

• Galimybė naudotis autentiškais tekstais prancūzų kalba

• Kitų pedagoginių tradicijų įnašais praturtintas mokymas

• Langas į Prancūzijos ir frankofoniškų šalių kultūrą

• Mokinys, kuris mokėsi EMILE būdu, yra labiau pasiruošęs pasinaudoti Europos siūlomomis mobilumo programomis ir pratęsti studijas Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje…

EMILE mokymo prancūzų kalba pranašumai:

• Mokyklų, kuriose taikomas šis metodas, tinklas Europoj, jungiantis daugiau nei 60 000 mokinių ir 30 šalių, ir jam skirta svetainė: http://lefildubilingue.org/

• Bendradarbiaujant tarptautiniu lygiu, atsižvelgiama į nacionalinės švietimo sistemos poreikius ir pirmenybė teikiama vietinėms programoms

• Programos modelių kūrimas, paremtas pažangiais tyrimais

Projektas « EMILE klasės » Lietuvoje – kokybės garantija

• Glaudus bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija, projekto koordinatore ir su vietinėmis mokymo įstaigomis bei Prancūzų kultūros centru

• Prancūzijos ekspertų įnašas įgyvendinant šį projektą

• Mokytojai gaunantys kalbinius ir didaktinės kompetencijos tobulinimo mokymus

• Pedagoginių projektų vykdymas mokyklose : partnerystė su mokyklomis iš Prancūzijos, dalykų projektai

• Sukuriamas mokyklų, dalyvaujančių projekte, tinklas

• Programos baigimo patvirtinimas brandos atestate su įrašu « Emile » ir Prancūzijos ambasados Lietuvoje išduotas pažymėjimasMokiniams kurie nori išmokti prancūzų kalbą, projektas „EMILE klasė“, kurį koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija bei remia Prancūzų kultūros centras, garantuoja kokybišką mokymą.

PENKIOS PRIEŽASTYS MOKYTIS PRANCŪZŲ KALBOS

1. Kalba, kuria šnekama visame pasaulyje

Daugiau nei 200 milijonų žmonių kalba prancūziškai 5 žemynuose. Tarptautinė Frankofonijos organizacija jungia 68 šalis, iš kurių viena, turinti stebėtojo statusą, yra Lietuva. Prancūzų kalba yra antroje vietoje po anglų tarp labiausiai besimokomų užsienio kalbų ir devintoje vietoje tarp labiausiai pasaulyje vartojamų kalbų.

Pagal vartojimą internete, prancūzų kalba yra trečioje vietoje po anglų ir vokiečių, aplenkdama ketvirtoje vietoje esančią ispanų kalbą. Prancūzų kalbos mokėjimas suteikia galimybę kitaip žvelgti į pasaulį bendraujant su visų kontinentų prancūzakalbiais ir sužinant apie nūdienos įvykius iš didžiųjų tarptautinių prancūzakalbių žiniasklaidos priemonių (TV5, France 24, Radio France Internationale).

2. Kalba, kuri padeda rasti darbą

Prancūzų ir anglų kalbų mokėjimas suteikia pranašumą tarptautinėje darbo rinkoje. Prancūzų kalbos žinios atveria prancūziškų įmonių duris ne tik Prancūzijoje, bet ir kitose frankofoniškose šalyse (Kanada, Šveicarija, Belgija ir Afrikos kontinentas). Prancūzijos ekonomika, užimanti penktą vietą pagal dydį pasaulyje ir trečią vietą pagal užsienio investicijas, yra puikus ekonominis partneris.

3. Mokslo ir studijų kalba

Prancūzų kalbos reikės, norintiems studijuoti teisę ir tarptautinius santykius, meno istoriją, filosofiją, taip pat turizmą, viešbučio administraciją ar įgyti mados bei kosmetologijos specialybes. Prancūzų kalbos mokėjimas leidžia tęsti studijas Prancūzijos turinčiuose gerą vardą universitetuose ar aukštosiose komercijos ir inžinerijos mokyklose, kurių studijų lygis žinomas tiek Europoje, tiek pasaulyje. Studentai, mokantys prancūzų kalbą, gali gauti Prancūzijos vyriausybės stipendijas tęsti doktorantūros studijas Prancūzijoje ir gauti diplomą pripažintą tarptautiniu mastu.

4. Antroji tarptautinių santykių kalba

Prancūzų kalba yra ne tik oficiali Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų, UNESCO, NATO, Tarptautinio olimpinio komiteto, Tarptautinio Raudonojo kryžiaus … ir daugelio tarptautinių teisinių institucijų, bet ir darbo kalba. Prancūzų kalba yra valstybinė kalba trijuose miestuose-būstinėse : Strasbūre, Briuselyje ir Liuksemburge. Tarnautojai Lietuvoje žino, kad prancūzų kalba atveria kelią karjerai : šiuo metu daugiau nei 500 tarnautojų lanko prancūzų kalbos kursus.

5. Kalba, kuri padeda mokytis kitų kalbų

Kai moki prancūziškai, pasidaro lengviau mokytis kitų kalbų, būtent romanų kalbas (ispanų, italų, portugalų ar rumunų), taip pat ir anglų kalbą, nes daugiau nei 50% anglų žodžių yra kilę iš prancūzų kalbos. Vyrauja klaidinga nuomonė, kad išmokti šią kalbą yra labai sunku : iš tikro labai greitai pasiekiamas toks kalbos lygis, kuris leidžia laisvai bendrauti. Ne tik vaikas, bet ir suaugęs žmogus gali nenuobodžiai ir linksmai mokytis prancūzų kalbos, nes egzistuoja daugybe patrauklių metodų ir įvairių šaltinių.