Darbo užmokesčiai


Kauno Antano Smetonos gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė Vidutinis darbo užmokestis (Eur.) 2019 m. III ketvirtis
Mokytojas 1441,99
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1012,82
Valytojas 555,00
Budėtojas 555,00
Pastatų priežiūros darbininkas 555,00