2020-2021 m.m. ugdymo proceso organizavimo tvarka


Gerbiami Tėveliai (Globėjai),

                      Ruošdamiesi naujiems mokslo metams ieškome geriausių būdų, kaip užtikrinti saugią ir sveiką aplinką Jūsų vaikams, mūsų gimnazistams. Kviečiame tėvelius bendradarbiauti ir padėti užtikrinti, kad Jūsų vaikas laikytųsi nustatytos ugdymo proceso organizavimo tvarkos  gimnazijoje.

Ugdymo organizavimo tvarka parengta vadovaujantis šiais dokumentais:

 1. LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijos vadovo 2020 rugpjūčio 17 d. Nr. V-1838 sprendimu   Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” .
 2. LR Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos rekomendacijomis.

SVARBU!  Į gimnaziją negali atvykti mokiniai, kuriems:

 • pasireiškia karščiavimas (37,3º C), ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir kitų užkrečiamų ligų požymiai (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
 • yra privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

                      Jei mokiniui ar jo šeimos nariui nustatyta COVID-19 liga, tėvai apie tai nedelsiant privalo informuoti gimnazijos administraciją (e. paštu gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt arba telefonu nr. 865741910  ) ir klasės auklėtoją.

I. PAMOKŲ ORGANIZAVIMAS

 1. Klasėms priskirti du kabinetai (pagrindinis ir kabinetas, skirtas anglų k. grupei).
 2. I – II kl. pamokų organizavimas:
 3. visos pamokos, išskyrus vokiečių k., prancūzų k., technologijas, informacines technologijas, kūno kultūrą, organizuojamos klasėms priskirtuose kabinetuose: Ia kl. – 303, 323 kab., Ib kl. – 213, 222 kab., IIa kl. – 206, 207 kab., IIb kl. – 226, 225 kab., IIc kl.- 301, 223 kab.
 4. vokiečių k., technologijų, informacinių technologijų kabinetuose, persirengimo kambariuose po kiekvienos pamokos paviršiai nuvalomi, vėdinami kabinetai;
 5. iškilus būtinybei, gamtos mokslų pamokas galima organizuoti specializuotuose kabinetuose, laikantis visų saugumo reikalavimų (paviršiai dezinfekuojami po kiekvienos pamokos).
 6. III – IV kl. pamokų organizavimas:
 7. lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamokos organizuojamos klasėms priskirtuose kabinetuose: IIIa kl. – 326, 325 kab., IIIb kl. – 307, 304 kab., IIIc kl. – 204 kab., IVa kl.– 105, skaitykla, IVb kl. – 309, 311 kab., IVc kl. – 302, 107 kab., IVd kl. – 224 kab.
 8. srautinės pamokos organizuojamos mokytojų kabinetuose. Pasibaigus grupės pamokoms konkrečiame kabinete, jeigu tą pačią dieną numatytos pamokos kitai grupei,  paviršiai nuvalomi, vėdinami kabinetai.
 9. Esant palankioms oro sąlygoms, kūno kultūros pamokas organizuoti gimnazijos stadione.
 10. Mokytojai privalo dėvėti veido kaukes, jeigu neišlaikomas 2 m. atstumas.

II.  PERTRAUKŲ ORGANIZAVIMAS

 1. Koridoriuose, fojė, valgykloje mokiniai laikosi saugaus ne mažiau kaip 1 metro atstumo.
 2. Rekomenduojama dėvėtinosį ir burną dengiančias apsaugines veido kaukes.
 3. Pertraukų metu budintis mokytojas užtikrina, kad mokiniai nesibūriuotų koridoriuose.

III.  MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Per pirmąją ilgąją pertrauką (10.35 – 11.05 val.) pietauja I – II kl. mokiniai, per antrąją ilgąją pertrauką (11.50- 12.20 val.) – III – IV kl. mokiniai. Kitu metu mokiniai į valgyklą neįleidžiami. Po kiekvienos ilgosios pertraukos dezinfekuojami paviršiai.
 2. Budintis mokytojas užtikrina, kad mokiniai laikytųsi atstumo tiek atsiimdami maistą, tiek ir pietaudami.

IV.  ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS

 1. Švietimo pagalbos specialistai gali vykdyti individualias ar grupines (tos pačios klasės mokiniams) konsultacijas. Po kiekvienos konsultacijos patalpos vėdinamos, nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, nuvalomos priemonės.