Adventinės Šv. Mišios


2019 m. gruodžio 20 d. (penktadienį), 10 val. Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje bus aukojamos tradicinės adventinės Šv. Mišios, kurių metu melsimės už Kauno Antano Smetonos gimnazijos bendruomenę. Tai ramus ir prasmingas pasiruošimas Kristaus gimimui, todėl nuoširdžiai kviečiame mokytojus, mokinius, tėvelius ir buvusius gimnazijos bendruomenės narius  į šią bendrą maldą!