Nuomojamos patalpos


Eil.Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas(Data ir laikas, val.)
1. Sporto salė VŠĮ „Perkūno“ krepšinio mokykla 456,79 Krepšinio treniruotės 2200,00 Eur/ 440 val. I – 16.30 -20.30;
II-17.00- 20.30;
III-16.30-20.30;
IV-17.00-20.30;
V-16.30-20.30;
VI-9.00-12.00.