Laisvos darbo vietos


Įstaigos pavadinimas
Kauno Antano Smetonos gimnazija
Pareigos
Psichologas
Darbo vieta
Kauno Antano Smetonos gimnazija
Geležinio Vilko g. 28, Kaunas
Reikalavimai
 • Aukštasis išsilavinimas; psichologo profesinė kvalifikacija ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
 • Darbo patirtis.
 • Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 • Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
 • Gebėjimas bendrauti su mokytojais, gimnazijos specialistais ir mokinių tėvais (globėjais) sprendžiant mokinio problemas.
Funkcijos
 • Įvertinti mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.
 • Bendradarbiauti su mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirbti gimnazijos vaiko gerovės komisijoje.
 • Konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas.
 • Šviesti gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Atlikti aktualius gimnazijoje psichologinius tyrimus.
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas dėl dalyvavimo atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Psichologo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 5. Gyvenimo aprašymas.
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta
Geležinio Vilko g. 28, Kaunas, 101 kabinetas,

el. paštu: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Geležinio Vilko g. 28, LT – 49270, Kaunas

Tel. (8 37) 312001, faksas (8 37) 312001

El. p.: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

www.asmetonosgimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas
Dokumentai priimami iki 2018 m. gegužės 17 d. 13.00 val.

 

Įstaigos pavadinimas
Kauno Antano Smetonos gimnazija
Pareigos
Pastatų priežiūros darbininkas
Darbo vieta
Kauno Antano Smetonos gimnazija
Geležinio Vilko g. 28, Kaunas
Reikalavimai
 • Pastatų techninių savybių, einamojo remonto darbų atlikimo terminų ir tvarkos išmanymas.
 • Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas.
Funkcijos
Vidaus patalpų remontas ir priežiūra.
Darbo užmokestis
Taikomas minimalus mėnesinis darbo užmokestis.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas dėl dalyvavimo atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta
Geležinio Vilko g. 28, Kaunas, 101 kabinetas,

el. paštu: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Geležinio Vilko g. 28, LT – 49270, Kaunas

Tel. (8 37) 312001, faksas (8 37) 312001

El. p.: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

www.asmetonosgimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas
Dokumentai priimami iki 2018 m. gegužės 17 d. 13.00 val.