Laisvos darbo vietos


INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

Įstaigos pavadinimas
Kauno Antano Smetonos gimnazija
Pareigos
Matematikos mokytoja (-s)
Darbo vieta
Kauno Antano Smetonos gimnazija
Geležinio Vilko g. 28, Kaunas
Reikalavimai
  • Aukštasis universitetinis išsilavinimas, matematikos mokytojo kvalifikacija.
  • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
  • Pedagoginio darbo patirtis.
Funkcijos
Matematikos pamokų dėstymas pagal bendrąsias programas.
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinį laipsnį ir darbo krūvį.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
1. Prašymas dėl dalyvavimo atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Gyvenimo aprašymas.

4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

6. Pažyma apie pedagoginio darbo stažą.

7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo vieta
Geležinio Vilko g. 28, Kaunas, 101 kabinetas,

el. paštu: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Geležinio Vilko g. 28, LT – 49270, Kaunas

Tel. (8 37) 312001, faksas (8 37) 312001

El. p.: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

www.asmetonosgimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas
Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. 14.00 val.

 

Įstaigos pavadinimas
Kauno Antano Smetonos gimnazija
Pareigos
Ekonomikos  mokytoja (-s)
Darbo vieta
Kauno Antano Smetonos gimnazija
Geležinio Vilko g. 28, Kaunas
Reikalavimai
  • Aukštasis universitetinis išsilavinimas, ekonomikos mokytojo kvalifikacija.
  • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
  • Pedagoginio darbo patirtis.
Funkcijos
Ekonomikos  pamokų dėstymas pagal bendrąsias programas.
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinį laipsnį ir darbo krūvį.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
1. Prašymas dėl dalyvavimo atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Gyvenimo aprašymas.

4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

6. Pažyma apie pedagoginio darbo stažą.

7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo vieta
Geležinio Vilko g. 28, Kaunas, 101 kabinetas,

el. paštu: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Geležinio Vilko g. 28, LT – 49270, Kaunas

Tel. (8 37) 312001, faksas (8 37) 312001

El. p.: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

www.asmetonosgimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas
Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 14.00 val.

 

Įstaigos pavadinimas
Kauno Antano Smetonos gimnazija
Pareigos
Istorijos  mokytoja (-s)
Darbo vieta
Kauno Antano Smetonos gimnazija
Geležinio Vilko g. 28, Kaunas
Reikalavimai
  • Aukštasis universitetinis išsilavinimas, istorijos mokytojo kvalifikacija.
  • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
  • Pedagoginio darbo patirtis.
Funkcijos
Istorijos  pamokų dėstymas pagal bendrąsias programas.
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinį laipsnį ir darbo krūvį.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
1. Prašymas dėl dalyvavimo atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3. Gyvenimo aprašymas.

4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

6. Pažyma apie pedagoginio darbo stažą.

7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo vieta
Geležinio Vilko g. 28, Kaunas, 101 kabinetas,

el. paštu: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Geležinio Vilko g. 28, LT – 49270, Kaunas

Tel. (8 37) 312001, faksas (8 37) 312001

El. p.: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

www.asmetonosgimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas
Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 14.00 val.