Savivalda


1. Gimnazijos taryba 2017 – 2018 m.m.

Mokytojai

1.Vilija Grežeckienė, matematikos ME,  pirmininkė;

2.Birutė Babinskienė, bibliotekos-informacijos centro vedėja,  sekretorė;

3.Laima Gečiauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, etikos MM, narė;

4.Lolita Leonavičienė, rusų kalbos MM, narė;

5.Giedrė Vaitauskienė, kūno kultūros MM, narė;

 

Mokiniai

1.Monika Gelažiūtė, IVa kl.mokinė, narė, gimnazijos mokinių senato prezidentė;

2.Edvinas Ancuta, IIa kl.mokinys, narys;

3.Monika Ašmenaitė, IIb kl.mokinė, narė;

4.Augustas Jaščemskas, IIa kl.mokinys, narys;

5.Saulė Norkutė, Ia kl.mokinė, narė;

 

Tėvai

1.Vilija Sakalauskienė, IIIa kl.mokinio mama, narė;

2.Neruma Pacevičienė, IIIc kl.mokinio mama, narė;

3.Inga Norkienė, Ia kl.mokinės mama, narė;

4.Rasa Ašmenienė, IIb kl.mokinės mama, narė;

5.Rasa Ancutienė, IIa kl.mokinio mama, narė;

 

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • inicijuoja ugdymo proceso naujovių diegimą mokykloje; 
 • rūpinasi mokyklos finansinių – materialinių išteklių plėtote; 
 • koordinuoja kitų savivaldos institucijų veiklą.

2. Mokinių senatas:

 • atstovauja mokyklos mokinių interesams;
 • padeda mokiniams konstruktyviai įsitraukti į švietimo reformos reikalus;
 • analizuoja jaunimui aktualius klausimus;
 • aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime;
 • siekia bendravimo ir bendradarbiavimo ryšių su kitomis Kauno miesto ir Respublikos mokyklų mokinių savivaldos struktūroms.
 • Mokyklos senatui aktyviai padeda mokiniai

3. Seniūnų taryba:

 • atstovauja klasės moki interesams;
 • domisi mokinių savivaldos galimybėms ir problemoms;
 • analizuoja mokinių poreikius dėl popamokinės veiklos.