Savivalda


1. Gimnazijos taryba 2016 – 2017 m.m.

Mokytojai

 

1.Vilija Grežeckienė, matematikos ME,  pirmininkė

2.Birutė Babinskienė, bibliotekos-informacijos centro vedėja,  sekretorė

3.Kristina Statkutė l.e.p. sekretorė,

4.Milda Jovaišienė, lietuvių kalbos MM, narė

5.Lolita Leonavičienė, rusų kalbos MM, narė

6.Nijolė Šlikienė, matemtikos MM, narė

 

Mokiniai

 

1.Rūta Dambrauskaitė, IVa kl.mokinė, narė, gimnazijos mokinių senato prezidentė; 861949054

2.Rūta Panavaitė, IVa kl.mokinė, narė

3.Karolina Čiulkovaitė, IIa kl.mokinė, narė

4.Edvinas Anciūta, Ia kl.mokinys, narys

5.Monika Ašmenaitė, Ib kl.mokinė, narė

 

Tėvai

 

1.Vilija Sakalauskienė, IIa kl.mokinio mama, narė;

2.Neruma Pacevičienė, IIc kl.mokinio mama, narė

3.Jolita Tarimienė, Ia kl.mokinės mama, narė

4.Rasa Ašmenienė, Ib kl.mokinės mama, narė

5.Minja Katinienė , IVb kl.mokinės mama, narė

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • inicijuoja ugdymo proceso naujovių diegimą mokykloje; 
 • rūpinasi mokyklos finansinių – materialinių išteklių plėtote; 
 • koordinuoja kitų savivaldos institucijų veiklą.

2. Mokinių senatas:

 • atstovauja mokyklos mokinių interesams;
 • padeda mokiniams konstruktyviai įsitraukti į švietimo reformos reikalus;
 • analizuoja jaunimui aktualius klausimus;
 • aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime;
 • siekia bendravimo ir bendradarbiavimo ryšių su kitomis Kauno miesto ir Respublikos mokyklų mokinių savivaldos struktūroms.
 • Mokyklos senatui aktyviai padeda mokiniai

3. Seniūnų taryba:

 • atstovauja klasės moki interesams;
 • domisi mokinių savivaldos galimybėms ir problemoms;
 • analizuoja mokinių poreikius dėl popamokinės veiklos.