Pedagogai


Eil. Nr. Vardas Pavardė Kvalifikacinė kategorija Pareigos El. paštas Telefono nr.
1 Irena Adomaitytė Vokiečių k. VM 4 B klasės auklėtoja,

vokiečių kalbos mokytoja,

karjeros konsultantė

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
2 Violeta Balčiūnienė Gimnazijos direktorė,

rusų k. MM,

I vadybinė kategorija

Gimnazijos direktorė,

rusų kalbos mokytoja

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
3 Rūta Barkausaitė Istorijos MM Istorijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
4 Diana Cekanauskienė Tikybos VM Tikybos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
5 Birutė Damijonaitienė Chemijos MM Vaiko gerovės komisijos narė,

1A klasės auklėtoja,

chemijos mokytoja

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
6 Romualdas Freitakas Istorijos MM 1B klasės auklėtojas,

istorijos mokytojas,

socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
7 Laima Gečiauskienė Etikos MM Direktorės pavaduotoja ugdymui,

gimnazijos tarybos narė,

3A klasės auklėtoja,

etikos mokytoja

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
8 Areta Greičiūtė Anglų k. VM Anglų kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
9 Vilija Grežeckienė Matematikos ME Vaiko gerovės komisijos narė,

3B klasės auklėtoja,

gimnazijos tarybos pirmininkė,

matematikos mokytoja

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
10 Karolina Marija Grigaitienė Psichologė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
11 Rima Hasenaitytė Matematikos VM Matematikos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
12 Rasa Jakeliūnienė Muzikos VM Neformalaus švietimo mokytoja,

muzikos mokytoja

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
13 Zita Jašinskienė Biologijos VM 4C klasės auklėtoja,

biologijos mokytoja

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
14 Milda Jovaišienė Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
15 Eglė Aušrinė Juočienė Rusų k. MM 2A klasės auklėtoja,

rusų kalbos mokytoja

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
16 Nijolė Kadziauskienė Dailės MM Dailės ir technologijų mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
17 Vitalija Krikščiūnienė Matematikos MM Matematikos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
18 Lolita Leonavičienė rusų k. MM Vaikų gerovės komisijos narė,

gimnazijos tarybos narė,

rusų kalbos mokytoja

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
19 Asta Lūžaitė Kūno kultūros MM 3 C klasės auklėtoja,

kūno kultūros mokytoja,

menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
20 Rita Marčiulynienė Informacinių technologijų MM Informacinių technologijų mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
21 Aušra Narbutienė Ekonomikos VM Ekonomikos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
22 Laima Narkevičienė Lietuvių kalbos MM lietuvių kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
23 Inga Norkienė Informacinių technologijų MM Informacinių technologijų mokytoja,

tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
24 Alvydas Pakeltis Matematikos MM Vaiko gerovės komisijos narys,

matematikos mokytojas

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
25 Berta Petraškaitė Šokio būrelio vadovė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
26 Edita Pocienė Fizikos VM 4A klasės auklėtoja,

fizikos mokytoja

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
27 Gintautė Rakauskienė Geografijos ME Geografijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
28 Giedrė Saladžiuvienė Lietuvių kalbos MM Lietuvių kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
29 Rūta Šmulkštienė Prancūzų k. mokytoja Prancūzų kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
30 Gintaras Špokas Technologijų VM Vaiko gerovės komisijos pirmininkas,

1C klasės auklėtojas,

Technologijų mokytojas

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
31 Asta Švarplienė Matematikos MM,

II vadybinė kategorija

Direktorės pavaduotoja ugdymui,

matematikos mokytoja

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
32 Jolanta Tamošiūnienė Anglų k. MM Anglų kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
33 Giedrė Vaitauskienė Kūno kultūros MM 2B klasės auklėtoja,

kūno kultūros mokytoja,

gimnazijos tarybos narė

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
34 Inga Vedegienė Anglų k. MM Anglų kalbos mokytoja,

užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
35 Jurgita Vetrenkienė Socialinė pedagogė MM Socialinė pedagogė gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
36 Rasita Viščiuvienė Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos mokytoja,

mokytojų tarybos sekretorė

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
37 Inga Zaikinienė Anglų k. VM Anglų kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
38 Idolda Zakarauskienė Istorijos ME Istorijos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
39 Rimantas Zavackas Anglų k. MM 2C klasės auklėtojas,

anglų kalbos mokytojas

gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980
39 Gražina Kaštalianovienė Lietuvių k. MM lietuvių kalbos mokytoja gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt (8 37) 311980