Pedagogai


Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė
kategorija
Pareigos
1. Violeta Balčiūnienė aukštasis Filologė, rusų k. ir literatūros dėstytoja Gimnazijos direktorė,
rusų k. MM,
I vadybinė kategorija
Gimnazijos direktorė,
rusų kalbos mokytoja
2. Asta Švarplienė aukštasis Įgytas matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, matematikos diplomuoto mokytojo kvalifikacija, edukologijos magistro laipsnis matematikos MM,
II vadybinė kategorija
Direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja
3. Rūta Jagminaitė aukštasis Filologė, lietuvių k. ir literatūros dėstytoja lietuvių k. MM lietuvių kalbos mokytoja, lietuvių k. mokytojų metodinės grupės pirmininkė
4. Remigija Urbelienė aukštasis Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja lietuvių k. MM mokytojų atestacijos komisijos narė, lietuvių kalbos mokytoja
5. Audra Kazakevičienė aukštasis Lietuvių k. ir literatūra lietuvių k. MM lietuvių kalbos mokytoja
6. Rasita Viščiuvienė aukštasis Lietuvių k. filologija lietuvių k. MM 4A klasės auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja, mokytojų tarybos sekretorė
7. Milda Jovaišienė aukštasis Lietuvių k. filologija lietuvių k. MM 2B klasės auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja
8. Jolanta Tamošiūnienė aukštasis Filologė, anglų kalbos ir literatūros dėstytoja anglų k. MM anglų kalbos mokytoja
9. Inga Vedegienė aukštasis Suteikta vadybininko kvalifikacija, anglų filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija anglų kalbos MM anglų kalbos mokytoja
10. Rimantas Zavackas aukštasis Filologas, anglų k. ir literatūros
dėstytojas
anglų k. MM 4F klasės auklėtojas, anglų kalbos mokytojas
11. Inga Zaikinienė aukštasis Anglų k. mokytojos profesinė
kvalifikacija,
biologijos bakalauro kvalifikacinis
laipsnis
anglų kalbos VM anglų kalbos mokytoja, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
12. Eglė Aušrinė Juočienė aukštasis Suteikta vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos bei auklėjamojo darbo metodininkės kvalifikacija rusų k. MM Rusų kalbos mokytoja
13. Areta Greičiūtė aukštasis Filologo, rusų kalbos ir literatūros dėstytojo bei anglų kalbos mokytojo kvalifikacija, anglų filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis anglų kalbos VM anglų kalbos mokytoja
14. Lolita Leonavičienė aukštasis Rusų k. ir literatūros mokytoja rusų k. MM 3B klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos narė, rusų kalbos mokytoja
15. Irena Adomaitytė aukštasis Vokiečių kalbos mokytoja vokiečių k. VM vokiečių kalbos mokytoja,  karjeros konsultantė
16. Romualdas Freitakas aukštasis Istorijos ir visuomenės mokslo ir
auklėjamojo
darbo metodininkas
istorijos MM istorijos mokytojas
17. Dalia Dolinskaitė aukštasis Istorijos bakalauro kvalifikacinis
laipsnis
istorijos VM istorijos mokytoja
18. Kristina Statkutė aukštasis Suteiktas istorijos magistro
kvalifikacinis laipsnis
istorijos MM 3C klasės auklėtoja, istorijos mokytoja
19. Sigitas Nefas aukštasis Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija istorijos MM 4E klasės auklėtojas, istorijos mokytojas, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas
20. Virginija Bareišienė aukštasis Matematikos ir informatikos mokytoja matematikos MM 3D klasės auklėtoja, mokytojų atestacijos komisijos narė,
matematikos mokytoja
21. Irena Gečienė aukštasis Matematikos mokytoja matematikos MM matematikos mokytoja
22. Nijolė Šlikienė aukštasis Matematikos mokytoja matematikos MM 4C klasės auklėtoja, matematikos mokytoja
23. Alvydas Pakeltis aukštasis Matematikos mokytojas matematikos MM matematikos mokytojas, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas
24. Vilija Grežeckienė aukštasis Matematikos mokytoja matematikos ME 1B klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja
25. Edita Pocienė aukštasis Fizikos mokytojos, auklėjamojo
darbo metodininkės kvalifikacija
fizikos VM 2A klasės auklėtoja, fizikos mokytoja
26. Vaiva Povilaitytė aukštasis Fizikos ir astronomijos mokytoja fizikos MM  fizikos mokytoja
27. Birutė Damijonaitienė aukštasis Suteiktas chemijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija chemijos  MM 3A klasės auklėtoja, chemijos mokytoja
28. Zita Jašinskienė aukštasis Biologijos ir žemės ūkio darbų
mokytoja
biologijos VM 2C klasės auklėtoja, biologijos mokytoja
29. Inga Norkienė aukštasis Suteiktas informatikos mokslo magistro laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija informacinių technologijų MM informacinių technologijų mokytoja
30. Virginija Martinkienė aukštasis Žemės ūkio gamybos ekonomisto organizatoriaus specialybė, technologijų mokytojo   profesinė kvalifikacija technologijų MM technologijų mokytoja
31. Gintaras Špokas aukštasis neuniversitetinis Dailės ir technologijų pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija technologijų M technologijų mokytojas, kūno kultūros, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkas
32. Giedrė Vaitauskienė aukštasis Sporto magistro laipsnis kūno kultūros MM 4D klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja
33. Asta Lūžaitė aukštasis Suteiktas bakalauro laipsnis, krepšinio trenerės kvalifikacija kūno kultūros MM 1C klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja
34. Nijolė Kadziauskienė aukštasis Dailės, braižybos ir darbų mokytoja dailės MM dailės mokytoja
35. Renata Bivainienė aukštasis Muzikos mokytoja muzikos MM muzikos mokytoja
36. Jurgita Augutytė aukštasis Suteiktas psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis,
bendrojo lavinimo mokyklos geografijos mokytojos kvalifikacija
psichologė
37. Saulė Vaikšnorienė aukštasis Suteiktas verslo administravimo bakalauro laipsnis, viešojo administravimo magistro laipsnis dizaino būrelio vadovė
38. Berta Petrišaitė aukštasis neuniversitetinis Suteiktas meno pedagogikos šokio profesinio bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija šokio būrelio vadovė
39. Gintautė Rakauskienė aukštasis Suteikta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojos kvalifikacija geografijos ME geografijos mokytoja
40. Rasa Jakeliūnienė aukštasis Suteikta menų bakalauro, choro dirigento kvalifikacija, edukologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija muzikos MM meno vadovė, muzikos mokytoja
41. Inga Rakauskienė aukštasis Rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, suteiktas filosofijos magistro kvalifikacinis laipsnis rusų k. MM, etikos MM etikos, rusų kalbos mokytoja
42. Laima Gečiauskienė aukštasis Suteiktas katalikų teologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo kvalifikacija etikos MM etikos mokytoja, mokytojų metodinės tarybos pirmininkė
43. Diana Cekanauskienė aukštasis Suteiktas religijos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija tikybos VM tikybos mokytoja
44. Rita Marčiulynienė aukštasis Suteikta inžinieriaus matematiko kvalifikacija, informacinių technologijų pedagogo kvalifikacija informacinių technologijų MM informacinių technologijų mokytoja
45. Jurgita Vetrenkienė aukštasis Suteikta socialinio pedagogo kvalifikacija socialinė pedagogė, MM socialinė pedagogė
46. Rūta Zulonaitė aukštasis Suteiktas prancūzų filologijos bakalauro laipsnis prancūzų kalbos mokytoja prancūzų kalbos mokytoja