Pedagogai


Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė
kategorija
Pareigos
1 Violeta Balčiūnienė aukštasis Filologė, rusų k. ir literatūros dėstytoja Gimnazijos direktorė,
rusų k. MM,
I vadybinė kategorija
Gimnazijos direktorė,

rusų kalbos mokytoja

2 Asta Švarplienė aukštasis Matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, matematikos diplomuoto mokytojo kvalifikacija, edukologijos magistro laipsnis Matematikos MM,

II vadybinė kategorija

Direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja
3 Rūta Jagminaitė aukštasis Filologė, lietuvių k. ir literatūros dėstytoja Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos mokytoja, lietuvių k. mokytojų metodinės grupės pirmininkė
4 Remigija Urbelienė aukštasis Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lietuvių k. MM Mokytojų atestacijos komisijos narė, lietuvių kalbos mokytoja
5 Rasita Viščiuvienė aukštasis Lietuvių k. filologija Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos mokytoja, mokytojų tarybos sekretorė
6 Milda Jovaišienė aukštasis Lietuvių k. filologija Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos mokytoja
7 Laimutė Lingytė aukštasis Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lietuvių k. MM Lietuvių kalbos mokytoja
8 Jolanta Tamošiūnienė aukštasis Filologė, anglų kalbos ir literatūros dėstytoja Anglų k. MM Anglų kalbos mokytoja
9 Inga Vedegienė aukštasis Suteikta vadybininko kvalifikacija, anglų filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija Anglų k. MM Anglų kalbos mokytoja
10 Rimantas Zavackas aukštasis Filologas, anglų k. ir literatūros dėstytojas Anglų k. MM Anglų kalbos mokytojas
11 Inga Zaikinienė aukštasis Anglų k. mokytojos profesinė kvalifikacija,
biologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Anglų k. VM Anglų kalbos mokytoja, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
12 Eglė Aušrinė Juočienė aukštasis Vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos bei auklėjamojo darbo metodininkės kvalifikacija Rusų k. MM 4 D klasės auklėtoja, rusų kalbos mokytoja
13 Areta Greičiūtė aukštasis Filologo, rusų kalbos ir literatūros dėstytojo bei anglų kalbos mokytojo kvalifikacija, anglų filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis Anglų k. VM anglų kalbos mokytoja
14 Lolita Leonavičienė aukštasis Rusų k. ir literatūros mokytoja rusų k. MM 4 B klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos narė, rusų kalbos mokytoja
15 Irena Adomaitytė aukštasis Vokiečių kalbos mokytoja Vokiečių k. VM 3 B klasės auklėtoja,  vokiečių kalbos mokytoja,  karjeros konsultantė
16 Violeta Sebastinienė aukštasis Rusų kalbos  ir literatūros mokytoja Rusų k. VM Rusų kalbos mokytoja.
17 Romualdas Freitakas aukštasis Istorijos ir visuomenės mokslo ir auklėjamojo darbo metodininkas Istorijos MM Istorijos mokytojas
18 Dalia Dolinskaitė aukštasis Istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis Istorijos VM Istorijos mokytoja
19 Kristina Statkutė aukštasis Istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija Istorijos MM 4C klasės auklėtoja, istorijos mokytoja,

ispanų kalbos mokytoja

20 Sigitas Nefas aukštasis Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija Istorijos MM 1C klasės auklėtojas, istorijos mokytojas, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas
21 Virginija Bareišienė aukštasis Matematikos ir informatikos mokytoja Matematikos MM 1A klasės auklėtoja, mokytojų atestacijos komisijos narė,

mokytojų metodinės tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja

22 Irena Gečienė aukštasis Matematikos mokytoja Matematikos MM Matematikos mokytoja
23 Alvydas Pakeltis aukštasis Matematikos mokytojas Matematikos MM Matematikos mokytojas, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas
24 Vilija Grežeckienė aukštasis Matematikos mokytoja Matematikos ME 2B klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja
25 Edita Pocienė aukštasis Fizikos mokytojos, auklėjamojo
darbo metodininkės kvalifikacija
Fizikos VM 3A klasės auklėtoja, fizikos mokytoja
26 Birutė Damijonaitienė aukštasis Chemijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija Chemijos  MM 4A klasės auklėtoja, chemijos mokytoja
27 Zita Jašinskienė aukštasis Biologijos ir žemės ūkio darbų mokytoja Biologijos VM 3C klasės auklėtoja, biologijos mokytoja
28 Inga Norkienė aukštasis Informatikos mokslo magistro laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija Informacinių technologijų MM Informacinių technologijų mokytoja
29 Gintaras Špokas aukštasis neuniversitetinis Dailės ir technologijų pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija Technologijų VM Technologijų mokytojas, kūno kultūros, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkas
30 Giedrė Vaitauskienė aukštasis Sporto magistro laipsnis Kūno kultūros MM 1B klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja
31 Asta Lūžaitė aukštasis Bakalauro laipsnis, krepšinio trenerės kvalifikacija Kūno kultūros MM 2 C klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja
32 Nijolė Kadziauskienė aukštasis Dailės, braižybos ir darbų mokytoja Dailės MM Dailės ir technologijų mokytoja
33 Jurgita Augutytė aukštasis Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, bendrojo lavinimo mokyklos geografijos mokytojos kvalifikacija  Geografijos VM Psichologė,

geografijos mokytoja

34 Saulė Vaikšnorienė aukštasis Verslo administravimo bakalauro laipsnis, viešojo administravimo magistro laipsnis Dizaino būrelio vadovė
35 Berta Petrišaitė aukštasis neuniversitetinis Meno pedagogikos šokio profesinio bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija Šokio būrelio vadovė
36 Gintautė Rakauskienė aukštasis Geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojos kvalifikacija Geografijos ME Geografijos mokytoja
37 Rasa Jakeliūnienė aukštasis Menų bakalauro, choro dirigento kvalifikacija, edukologijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija Muzikos MM Meno vadovė, muzikos mokytoja
38 Inga Rakauskienė aukštasis Rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, suteiktas filosofijos magistro kvalifikacinis laipsnis Rusų k. MM, etikos MM Etikos, rusų kalbos mokytoja
39 Laima Gečiauskienė aukštasis Suteiktas katalikų teologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo kvalifikacija Etikos MM Direktorės pavaduotoja ugdymui,

2A klasės auklėtoja, etikos mokytoja

40 Diana Cekanauskienė aukštasis Religijos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija Tikybos VM Tikybos mokytoja
41 Rita Marčiulynienė aukštasis Inžinieriaus matematiko kvalifikacija, informacinių technologijų pedagogo kvalifikacija Informacinių technologijų MM Informacinių technologijų mokytoja
42 Jurgita Vetrenkienė aukštasis Socialinio pedagogo kvalifikacija Socialinė pedagogė, MM Socialinė pedagogė
43 Rūta Zulonaitė aukštasis Prancūzų filologijos bakalauro laipsnis Prancūzų k. mokytoja Prancūzų kalbos mokytoja