Administracija


Direktor__ Violeta Balčiūnienė CV
Gimnazijos direktorė,
I vadybinė kvalifikacinė kategorija,
rusų kalbos mokytoja metodininkė.
Tel. (8 37 ) 312001

balciuniene.violeta@gmail.com
GIN_0021

Asta Švarplienė CV.
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
II vadybinė kvalifikacinė kategorija,
matematikos mokytoja metodininkė.
Tel. (8 37) 312042

asta.svarpliene@gmail.com

doc00303220170117121313_001

Laima GečiauskienėCV…
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
Tel. (8 37) 312042

geciauskienelaima
@gmail.com

Aušra KarosienėCV…

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Tel. (8 37) 312003
smetona.ukis@gmail.com