Planuojami susitikimai gimnazijoje


Planuojami susitikimai gimnazijoje 2019 m. balandžio mėn.

 

Data, laikas Renginio pavadinimas Renginio tikslas Atsakingas Dalyvauja Vieta
Balandžio

1- 30 d. (konkreti data ir laikas derinamas su dalyvaujančia įstaiga)

Akcija ,,Pabūk gimnazistu.” Dėl Antano Smetonos gimnazijos veiklos, ugdymo bazės, edukacinių erdvių pristatymo Kauno m. progimnazijų 8 kl. mokiniams. Asta Švarplienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Laima Gečiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kauno m. progimnazijų 8 kl. mokiniai Gimnazijos erdvės
Balandžio 4 d., 8.00 val. Vaiko gerovės komisijos posėdis. Dėl švietimo pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. Laima Gečiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaiko gerovės komisijos nariai, kviesti mokiniai ir tėvai 201 kab.