Gimnazijos misija


Teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, užtikrinti mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų vykdymą.

Ugdyti pilietiškai sąmoningą, turintį tvirtas vertybines nuostatas, pasiruošusį tikslingai veiklai mokinį.

Bendram darbui telkti iniciatyvų, kompetentingą pedagogų ir specialistų kolektyvą. Būti atvirai naujovėms, atsakingai reaguoti į nuolat kintančius mokinių ugdymosi poreikius.