Darbo užmokesčiai


Kauno Antano Smetonos gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė Vidutinis darbo užmokestis (Eur.) 2019 m. I ketvirtis
Mokytojas ekspertas 1529,50
Mokytojas metodininkas 1310,51
Vyresnysis mokytojas 1417,82
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1010,76
Valytojas 555,00
Budėtojas 555,00
Pastatų priežiūros darbininkas 555,00