Darbo užmokesčiai


Kauno Antano Smetonos gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Mokytojas ekspertas 918,55
Mokytojas metodininkas 770,16
Vyresnysis mokytojas 494,12
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 931,68
Valytojas 400,00
Budėtojas 400,00