Informacija eksternams


Eksternų pasirinktų brandos egzaminų laikymo vieta (centras)<- nuoroda

Informacija eksternams, pageidaujantiems laikyti brandos egzaminus 2018 m.

Brandos egzaminus gali laikyti ir eksternai. Tai – asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminus.

Prašymus laikyti pageidaujamus brandos egzaminus eksternai turi pateikti bazinės mokyklos direktoriui iki 2018 m. vasario 24 dienos. Eksternai, prašymus laikyti dalykų brandos egzaminus pateikę iki vasario 24 d., pasirinktus brandos egzaminus galės laikyti tik pagrindinės sesijos metu.

Eksternas, pasibaigus prašymų pateikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (t. y. iki 2018 m. birželio 13 d.) , prašymus galės pateikti Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktoriui ir pasirinktus brandos egzaminus laikyti pakartotinėje sesijoje.

Brandos egzaminus pakartotinės sesijos metu galės laikyti ir užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.
 • vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).
 • užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš šių dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:
  • švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

 

 • užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
 • kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Eksternas sumoka 14,48 Eur. už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Kauno Antano Smetonos gimnazija
Geležinio Vilko g. 28, LT – 49270, Kaunas
tel. (8 37) 312001
Faksas (8 37) 312001
El. p.: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt
Įstaigos kodas 190139310
Bankas AB “Swedbank” – banko kodas 73000
Sąskaitos Nr. LT357300010137277512
Gimnazijos direktorė – Violeta Balčiūnienė
Iškilus neaiškumams, klausimams, problemoms dėl brandos egzaminų kreiptis į Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorę tel. (8 37) 31 20 01, Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistą, atsakingą už brandos egzaminus tel. (8~37) 42 24 84.