Mėnesio veiklos planai


 

2018 M. SPALIO  MĖN. RENGINIŲ PLANAS

Diena Savaitės diena Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta
1 Pirmadienis 8.00-10.35 Bandomasis  lietuvių kalbos ir literatūros VBE, MBE Remigija Urbelienė 4c 224 kab.
2 Antradienis 11.05-12.55 Bandomasis lietuvių kalbos ir literatūros VBE, MBE Remigija Urbelienė 4b 224 kab.
3 Trečiadienis 8.00-10.35 Bandomasis lietuvių kalbos ir literatūros VBE, MBE Giedrė Saladžiuvienė 4a 303 kab.
4 Ketvirtadienis 9.00 Konstitucijos egzaminas Laima Gečiauskienė,

Romualdas Freitakas,

Rūta Barkauskaitė, Izolda Zakarauskienė,

Gintautė Rakauskienė

1-4 kl. mokiniai (143 mokiniai) 106, 324, 306, 210 kab.
5 Penktadienis 10.40 Šventė, skirta Mokytojų dienai Laima Gečiauskienė, Rasa Jakeliūnienė Mokytojai Aktų salė
10 Trečiadienis 7.30 – 8.00 Pasaulinei psichikos sveikatos dienai skirtas renginys „Jaučiuosi sveikas ir laimingas“ Psichologė Karolina Marija Grigaitienė Gimnazijos bendruomenė Gimnazijos fojė
11 Ketvirtadienis 15.00 Pasitarimas „Dėl etatinio mokytojų ir pagalbos specialistų darbo apmokėjimo“   Asta Švarplienė KPKC
15 Pirmadienis 11.40 Pranešimas „Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymas įvairių gebėjimų ir įgūdžių mokinių užsienio kalbos mokymo(si) grupėse“ Eglė Juočienė Užsienio k. mokytojai 325 kab.
17 Trečiadienis 15.00 Pasitarimas „Dėl biologijos, fizikos ir chemijos ugdymo turinio įgyvendinimo 2018–2019 m.m., siekiant mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo“.   Gamtos mokslų mokytojai Kauno Maironio universitetinė gimnazija

(Gimnazijos g. 3)

18 Ketvirtadienis 15.00 Pasitarimas „Dėl užsienio kalbų  valstybinių brandos egzaminų rezultatų ir veiklos krypčių pasiekimų kokybei gerinti“.   Užsienio k. mokytojai KPKC
22 Pirmadienis 11.40 Metodinis susirinkimas „Dėl užsienio k.VBE rezultatų ir veiklos krypčių pasiekimų kokybei gerinti“. Inga Vedegienė Užsienio k. mokytojai 225kab.
22 Pirmadienis 12.00 Pasitarimas „Dėl brandos darbo organizavimo ir vykdymo 2018-2019 m.m., įsivertinant 2018-ųjų metų patirtis“   Asta Švarplienė KPKC
23 Antradienis 14.00 Pasitarimas „Dėl geografijos VBE ir NMPP rezultatų bei veiklos krypčių pasiekimų kokybei gerinti“   Gintautė Rakauskienė Kauno Veršvų gimnazija (Mūšos g. 6)
24 Trečiadienis 13.00 Pasitarimas „Dėl 2017-2018 m.m. VBE, PUPP rezultatų, metinių įvertinimų ir klasių komplektavimo 2018-2019 m.m.“   Asta Švarplienė KPKC
25 Ketvirtadienis 15.00 Pasitarimas „Dėl matematikos ir informacinių technologijų ugdymo turinio įgyvendinimo                  2018–2019 m.m., siekiant mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo“   Matematikos, informacinių technologijų mokytojai KPKC
30 Antradienis 15.00 Pasitarimas „Dėl lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatų.“   Lietuvių k. mokytojos KPKC
30 Antradienis 15.00 Pasitarimas „Dėl strateginių ir 2019 metų veiklos planų rengimo“.   Asta Švarplienė KPKC


PASTABOS:

  • Iki spalio 22 d. technologijų MBE darbo vadovai pateikia mokinio parengtą darbo rengimo planą (A. Švarplienei). Darbo rengimo plane turi būti numatyti pagrindinių baigiamojo darbo produkto pagaminimo proceso etapų įgyvendinimo terminai (savaitėmis).
  • Iki spalio 22 d. menų MBE darbo vadovė pateikia mokinio parengtą darbo atlikimo laikaraštį (A. Švarplienei). Laikaraštyje turi būti numatyti pagrindinių kūrybinio proceso etapų įgyvendinimo terminai.
  • Iki spalio 24 d. 4 kl. mokiniai pateikia prašymus dėl dalykų brandos egzaminų pasirinkimo (A. Švarplienei).