Mėnesio veiklos planai


2019 M. LAPKRIČIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS

Diena Savaitės diena Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta
 4-5 Pirmadienis, antradienis Tyrimas „Kauno Antano Smetonos gimnazijos I-ų klasių mokinių adaptacija“ A. Armonė I-ų gimnazijos klasių mokiniai
4-5 Pirmadienis, antradienis Tyrimas „Patyčių paplitimas Kauno Antano Smetonos gimnazijos I-ose ir II-ose klasėse“ A. Armonė;

J. Vetrenkienė

I-ų ir II-ų gimnazijos klasių mokiniai
7 Ketvirtadienis 11.50 Tyrimo „Patyčių paplitimas Kauno Antano Smetonos gimnazijos I-ose ir II-ose klasėse“ rezultatų pristatymas ir rekomendacijų teikimas mokytojams A. Armonė Gimnazijos mokytojai, kiti specialistai 124 kab.
8 Penktadienis 18.30 Koncertas „Dainuok su manim“ R. Jakeliūnienė Vokalinis ansamblis Ežerėlio kultūros centras
11 Pirmadienis 10.00-11.00 Istorijos pamoka  „Lietuvos šimtmečio asmenybės: Antanas Smetona“. L. Gečiauskienė

A. Švarplienė

I, II, III kl. mokiniai 124 kab.
11 Pirmadienis 9.00-12.30 Anglų k. bandomasis VBE I. Vedegienė

I. Zaikinienė

J. Tamošiūnienė

IV kl.mokiniai Kabinetai
11 Pirmadienis 14.30 Pasitarimas „Dėl anglų kalbos ugdymo turinio įgyvendinimo 2019–2020 m. m., siekiant mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo“ (ataskaitinis – rinkiminis) I.Vedegienė Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Vytauto pr. 44)
12 Antradienis 12.00 Edukacinis renginys – spektaklis „Įsilaužėlis“ R. Jakeliūnienė, klasių auklėtojai Ic, Ib, IIc, IIIb, IVc kl. mokiniai Aktų salė
14 Ketvirtadienis 14.00 Paskaita „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos prevencija“ L. Vaitkevičienė L. Gečiauskienė Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Vytauto pr. 44)
14 Ketvirtadienis 17.30-19.00 Mokytojų konsultacijos tėvams L. Gečiauskienė Visi mokytojai Gimnazijos kabinetai
14 Ketvirtadienis 17.30 Tyrimo „Kauno Antano Smetonos gimnazijos

I-ų klasių mokinių adaptacija“ rezultatų pristatymas ir rekomendacijų teikimas tėvams

A. Armonė I-ų gimnazijos klasių mokinių tėvai 124 kab.
15 Penktadienis 13.00 Tarpinstitucinis prevencinis bendrabarbiavimas “Baudžiamojo proceso paskirtis” V. Barzdžiuvienė V. Balčiūnienė Kauno apygardos prokuratūra
15 Penktadienis 8.00 Tolerancijos dienos minėjimas L. Gečiauskienė

J. Vetrenkienė

Gimnazijos bendruomenė Ia foje
19 Antradienis 8.30-17.30 Mokymai mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams L. Gečiauskienė Lietuvos Kolpingo kolegijoje
19 Antradienis 10.00-11.00 Edukacija “Džiazo pamoka visiems” R. Jakeliūnienė, klasių auklėtojai IVa, Ic, IVc, IIIc Aktų salė
20 Trečiadienis 8.00 VGK posėdis L. Gečiauskienė VGK nariai

Kviesti asmenys

201 kab.
20 Trečiadienis 9.00-13.00 31-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. I etapas

 

V. Banaitienė,

T. Cmieliauskas

III-IV kl. mokiniai 314,316 kab.
20 Trečiadienis 14.00 Karinės –  patriotinės dainos konkursas R. Jakeliūnienė Vokalinis ansamblis Vytauto Didžiojo karo muziejus
26 Antradienis 13.00 15-asis patriotinių dainų konkursas, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai R. Jakeliūnienė Vokalinis ansamblis LK Kauno įgulos Karininkų Ramovėje
28 Ketvirtadienis 15.00 Pasitarimas „Dėl 2020 metų veiklos planų rengimo“. O. Visockienė

V. Adaškevičienė

V. Balčiūnienė,

A.    Švarplienė

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Vytauto pr. 44)
29 Penktadienis 14.00 Edukacinis spektaklis „Kai žmonės vaidino Dievą…” L. Gečiauskienė, B. Damijonaitienė, E. Pocienė IVa, IIa, Ia kl. mokiniai Vilniaus kamerinis teatras
PASTABOS:

Iki lapkričio 24 d.

 

IV -tų klasių mokiniai prašymus laikyti dalykų brandos egzaminus.           A. Švarplienė