Dalykų modulių tvarkaraštis


2017/2018 M.M. I PUSMEČIO DALYKŲ MODULIŲ TVARKARAŠTIS
Patvirtinta
Gimanazijos direktorės
2017 08 31 Įsakymo Nr. V – 152
Eil.
Nr.
Papildomo ugdymo
būrelio pavadinimas
Mokytojo v., pavardė Klasės, grupės Pirmadienis Vieta Antradienis Vieta Trečiadienis Vieta Ketvirtadienis Vieta Penktadienis Vieta
1 Istorijos  šaltinių analizė K. Statkutė          (1 val.) III kl. 14.00-14.45 324
2 Istorijos  šaltinių analizė K. Statkutė          (2 val.) IV kl. 13.05-13.50 324 9.50-10.35 324
3 ,,Bendravimas rašytine kalba: skaitymo ir rašymo gebėjimų tobulinimas“ L.Lingytė (1 val.) III kl. 8.00-845
4 ,,Praktinė gramatika“ R. Jagminaitė      (1 val.) I C 14.00-14.45 226
5 ,,Bendravimas rašytine kalba: skaitymo ir rašymo gebėjimų tobulinimas“ R. Urbelienė        (1 val.) III-II 14.00-14.45 224
6 ,,Bendravimas rašytine kalba: skaitymo ir rašymo gebėjimų tobulinimas“ M. Jovaišienė        ( 1 val.) II A kl. 14.55-15.40 302
7 ,,Praktinė gramatika“ R. Viščiuvienė     (1 val.) I A 14.55-15.40 302
8 Matematika visiems ir kiekvienam A. Pakeltis             (6 val.) I 9.50-10.35 208 12.10-12.55 208 12.10-12.55 13.05-13.50 208 9.50-10.35 13.05-13.50 208
9 Probleminių uždavinių sprendimas V. Grežeckienė   (1 val.) III kl. 14.00-14.45 104
10 Matematika visiems ir kiekvienam I. Gečienė (1 val.) III  – IVkl. 12.10-12.55 322
11 Matematika visiems ir kiekvienam V. Bareišienė (1val.) I kl. 11.06-11.50 207
12 Rusų kalbos žinių gilinimas L.Leonavičienė     (1 val.) I- IV kl. 15.40-16-25 304
13 Chemijos dalyko žinių gilinimas B. Damijonaitienė (1 val.) IV kl. 14.55-15.40 212
14 Karjeros planavimas I Adomaitytė        (2 val.) I-IV kl. 12.10-12.55  13.05-13.50 125
15 Anglų kalbos žinių gilinimas I. Vedegienė         (1 val.) IV kl. 12.10-12.55 225