Viešieji pirkimai


 

VIEŠIEJI PIRKIMAI

  1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020208703

  1. Pirkimų planas

2016 m. Kauno Antano Smetonos gimnazijos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas

2017 m. Kauno Antano Smetonos gimnazijos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?kuras=0&option=com_vptpublic&task=list&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=Kauno+Antano+Smetonos+gimnazija&filter_authority=&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_tender=&filter_type=0&filter_proctype=&filter_servicetype=&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&filter_publishfrom=&filter_publishto=&filter_updatefrom=&filter_updateto=

 

  1. Techninių specifikacijų projektai

 

4.     Vykdomi ir įvykę pirkimai

  1. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI

Pradedami pirkimai

Nustatyti laimėtojai

Sudarytos sutartys

  1. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

Pradedami pirkimai

2016 metai

2017 metai

Nustatyti laimėtojai

2016 metai

2017 metai

Sudarytos sutartys

2016 metai

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=Kauno+antano+smetonos&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=

2017 metai

 

  1. PIRKIMŲ SĄLYGOS

 

  1. Kiti dokumentai

 

Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

Viešųjų pirkimų ataskaitos:

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_profile&Itemid=86&task=ataskaitos&filter_quick=Kauno+antano+smetonos=