Prašymų pateikimo tvarka ir priėmimo kriterijai


Prašymų pateikimo tvarka ir priėmimo kriterijai

Mokiniai į gimnaziją priimami pateikus:

prašymą (prašymai priimami nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d., jei lieka laisvų vietų – iki rugsėjo 1 d. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas- pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);
– mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumento originalą ir kopiją (iki birželio 30 d.);
– pažymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo (iki birželio 30 d.),
– sveikatos pažymą f-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.).

Prašymai dėl priėmimo į gimnaziją priimami I – IV ( 8.00 – 17.00 val.); V (8.00 – 15.45 val.) 220 kab. arba 101 kab.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 657) 41909; (8 37) 311980.