Mokinių priėmimas


INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS 2019-2020 m.m.

Elektroninio prašymo dėl priėmimo į mokyklą pateikimas po birželio 3 d. nėra galimas.
Popieriniai prašymai dėl priėmimo į mokyklą gali būti teikiami ir mokinių priėmimas vykdomas visus metus vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33.

Prašymai mokytis 2019-2020 m. m. priimami gimnazijoje 221 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 8.00  iki 16.00 val.

Laisvos mokymosi vietos:

I (9) kl. (pagrindinio ugdymo programa) II (10) kl. (pagrindinio ugdymo programa) III (11)  kl. (vidurinio ugdymo programa) IV(12)  kl. (vidurinio ugdymo programa
 

3 laisvos mokymosi vietos

 

2 laisvos mokymosi vietos

 

5 laisvos mokymosi vietos

 

2 laisvos mokymosi vietos

 

Mokinių priėmimo tvarka

Kviečiame mokytis Kauno Antano Smetonos gimnazijoje. Mūsų gimnazija – kiekvieno mokinio atradimui ir sėkmei.

INFORMACIJA

DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2019-2020 M.M. ORGANIZAVIMO

Prašymus bus galima pateikti nuo 2019 m. kovo mėnesio 7 dienos 12 val.

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno Antano Smetonos gimnazijoje gali asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus gali paduoti tik gimnazijoje (221 kab.).

Jei neturite galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, paduokite prašymą gimnazijoje (221 kab.)

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno Antano Smetonos gimnazijos tvarkos aprašu nurodyti kriterijai.

 

Informaciją, kaip pasitikrinti paduotą prašymą per Sistemą

Asmenų priėmimo į Kauno Antano Smetonos gimnaziją tvarkos aprašas 2019