Mokinių priėmimas


Mokinių priėmimo tvarka

Kviečiame mokytis Kauno Antano Smetonos gimnazijoje. Mūsų gimnazija – kiekvieno mokinio atradimui ir sėkmei.

INFORMACIJA

DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2018-2019 M.M. ORGANIZAVIMO

Prašymai pradėti mokytis 2018-2019 m. m. Kauno Antano Smetonos gimnazijoje pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt

naujas

Priimant į gimnaziją 2018–2019 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno Antano Smetonos gimnaziją  tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

1. Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Mokinių priėmimo į Kauno Antano Smetonos gimnazija bendrojo ugdymo klases 2018 metais komisija:
Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Gečiauskienė;
Komisijos sekretorius – mokytoja Birutė Damijonaitienė;
Nariai: socialinė pedagogė Jurgita Vetrenkienė,
mokytoja Kristina Statkutė,
psichologė Jurgita Augutytė.

3. Prašymų priėmimas pradedamas 2018 m. kovo 7 d.
3.1. jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, prašymas pateikiamas per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemąadresu https://imokykla.kaunas.lt
3.2. Kauno rajono ar kitų vietovių gyventojams pateikti dokumentus reikės tiesiogiai kreipiantis į Kauno Antano Smetonos gimnaziją. Jei asmuo pageidauja prašymą pateikti tiesiogiai, prašymai priimami 221 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 15.30 val.

4. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį priimami moksleiviai iš viso miesto.
4.1. pirmumo teise priimami gimnazijoje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje.

5. Gimnazija elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis per tris darbo dienas iki 2018 m. birželio 20 d. informuos prašymus pateikusius asmenis apie asmens, pageidaujančio mokytis, galimybę mokytis gimnazijoje.

6. Pateikęs prašymą asmuo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po informacijos gavimo iš gimnazijos informuoja gimnaziją apie savo galutinį apsisprendimą mokytis šioje gimnazijoje. Asmuo, nepateikęs šios informacijos iki nurodyto laiko, komisijos sprendimu gali būti išbrauktas iš priimtų mokytis asmenų sąrašų.

7. Tie kurie deklaravo gyvenamą vietą kovo pradžioje, Sistema gali jų neužfiksuoti. Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro Balandžio pradžioje (t.y. kiekvieno mėn. pradžioje). Eilė pasislinks automatiškai.

8. Anuliuoti ir koreguoti (keisti) prašymus galima tik konkrečioje mokykloje. Mokykla galės keisti tik į ją paduotą prašymą.

 

Informaciją, kaip pasitikrinti paduotą prašymą per Sistemą

2018 m. priėmimo_aprašas