Neformaliojo švietimo programos


Neformalaus ugdymo valandos yra skirtos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms – meniniams, kalbiniams, sportiniams, sveikatos ugdymo, moksliniams, technologiniams, socialiniams, komunikacinių technologijų ir kitokiems mokinių gebėjimams bei tautiniam tapatumui ugdyti.

Mokykloje yra skirtos valandos turintiems mokymosi sunkumų ir itin gabiems mokiniams. Ši veikla įrašyta į neformalaus ugdymo tvarkaraštį.