Ugdymo organizavimas


  1. Ugdymo organizavimas 2016 – 2017 m. m.:

1.1.      2016-2017 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai konkrečiai amžiaus grupei:

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
pradžia pabaiga
I–III gimnazijos kl. 2016-09-01 2017-06-02 34
IV gimnazijos kl. 2016-09-01 2017-05-25 33

 

1.2.      2016 – 2017 mokslo metai skirstomi:

  Pusmečiais
Klasės I pusmetis

(nuo – iki)

II pusmetis

(nuo – iki)

I–III gimnazijos kl. 2016 09 01 – 2017 01 20 2017 01 23 – 2017 06 02
IV gimnazijos kl. 2016 09 01 – 2016 01 20 2017 01 25 – 2017 05 25

 

 

1.3. 2016 – 2017 mokslo metais mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2016-10-31 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06
Žiemos (I–IV gimnazijos klasės) 2016-02-17
Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14
Vasaros (I–III gimnazijos klasės) 2017-06-05 2017-08-31
Vasaros (IV gimnazijos klasės) 2017-05-26 2017-08-31

Pastabos:

– IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-18 dieną;

– II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

– IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus Švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.