Ugdymo organizavimas


  1. Ugdymo organizavimas I – IV gimnazijos klasėse:

1.1.      2017 – 2018 mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.

1.2.      Ugdymo proceso trukmė I – III gimnazijos klasės mokiniams – 181 ugdymo diena, IV gimnazijos klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos.

1.3.      Ugdymo procese skiriamos atostogos:

  Prasideda Baigiasi
Rudens atostogos 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos atostogos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų) atostogos 2018-04-03 2018-04-06

 

1.4.      Vasaros atostogos I – III gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

  Prasideda Baigiasi
Vasaros atostogos 2018-06-18 2018-08-31

 

1.5.      Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

1.6.      2017 – 2018 mokslo metai skirstomi:

  Pusmečiais
Klasės I pusmetis

(nuo – iki)

II pusmetis

(nuo – iki)

 I–III gimnazijos kl. 2017 09 01 – 2018 01 19 2018 01 22 – 2018 06 15
IV gimnazijos kl. 2017 09 01 – 2018 01 19 2018 01 22 – 2018 05 25