Praktinė – kūrybinė edukacija: ,,Matematika kaip dalijimosi ekonomika”


Kauno Antano Smetonos gimnazijoje 2019 03 14 dieną vyko praktinė – kūrybinė edukacija ,,Matematika kaip dalijimosi ekonomika“ Kauno miesto ugdymo įstaigų 8-9 klasių mokiniams. Renginį vedė matematikos mokytoja ekspertė Vilija Grežeckienė. Renginyje dalyvavo Antano Smetonos gimnazijos 9 klasės  dvi mokinių komandos, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos 9 klasės mokinių komanda, Bernardo Brazdžionio mokyklos 8 klasės mokinių komanda ir Martyno Mažvydo progimnazijos 8 klasės mokinių komanda. Praktinę –kūrybinę edukaciją pradėjo Kauno Antano Smetonos gimnazijos mokinės Ugnė Pakalnytė ir Ramunė Staliūnaitė, kurios pristatė savo atliktą kūrybinį darbą: ,, Kaip aš atradau matematiką?“ ir pasidalino kūrybingomis idėjomis, kaip matematikos žinias jos pritaikė praktiškai – sukūrė matematikos žinių suteikiančių atvirukų kolekciją. Paskui matematikos mokytoja Vilija Grežeckienė pristatė mokiniams mnemoninės metodikos mnemonines technikas ir pasidalino idėjomis, kaip galima kūrybingai pritaikyti mnemas (santraukas) mokantis, kaip galima lengviau išmokti, kaip teisingai ir greitai prisiminti, nes santraukose pateikiami svarbiausi faktai, kuriuos mokiniai turi mokėti atsiminti, jos daug trumpesnės negu užrašai ar atmintinės, be to jungia išmoktus dalykus, todėl, jei mokinys supranta santrauką, jis jaučiasi mokąs visą temą. Dalyvaujančios mokinių komandos atliko dvi matematikos užduotis, pritaikydamos mnemonines technikas, vieną matematikos užduotį, pritaikydamos žaidimo mokymosi metodą ir vieną matematikos užduotį pagal pateiktą pavyzdį. Mokytojai bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių komandomis padėjo mokytojos parengta mokinių mokymosi bičiulių grupė. Kiekviena mokinių komanda individualiai įsivertino savo veiklą pagal pateiktus vertinimo kriterijus. Mokinių komandos buvo paskatinamos prizais, apdovanojamos Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorės padėkos raštais.       Dalyvaujantys mokiniai ir mokytojai išsakė mintis, kad renginys jiems labai patiko, kad pasidalinome patirtimi bei idėjomis kaip praktiškai – kūrybiškai ir efektyviai galime atlikti matematikos užduotis ir greitai, ir lengviau išmokti svarbiausius faktus.

 

Matematikos mokytoja Vilija Grežeckienė