Prezidento Antano Smetonos mirties metinių minėjimas


Sausio 9 d. Istorinės prezidentūros kiemelyje, Kauno Antano Smetonos gimnazijos bendruomenė, prie 1996 m. pastatyto vienintelio šalyje Antano Smetonos paminklo, degė žvakutės, giedojo himną ir prisiminė, kad prieš 75 metus per gaisrą žuvo pirmasis Lietuvos prezidentas.

Šiemet taip pat bus minimos 100-osios Antano Smetonos išrinkimo pirmuoju Lietuvos prezidentu ir 145-osios jo gimimo metinės.